มูลนิธิฯ ร่วมแสดงผลงานในงาน Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี 2559 (Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รม-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ