ราคาตลาดสด
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) ขนาด 10-12 ตัว/กก. 375.00  15.00
ขนาด 13-15 ตัว/กก. 350.00  20.00
ขนาด 16-18 ตัว/กก. 330.00  20.00
ขนาด 19-20 ตัว/กก. 300.00  20.00
ขนาด 21-25 ตัว/กก. 260.00  10.00
ขนาด 26-30 ตัว/กก. 200.00  10.00
กุ้งขาว (เกษตร) ขนาด 41-50 ตัว/กก. 250.00  0.00
ขนาด 51-60 ตัว/กก. 200.00  0.00
ขนาด 61-70 ตัว/กก. 195.00  5.00
ขนาด 71-80 ตัว/กก. 180.00  0.00
ขนาด 81-90 ตัว/กก. 170.00  0.00
ขนาด 91-100 ตัว/กก. 160.00  0.00
กุ้งโปร่งไข่ ขนาด 35-40 ตัว/กก. 180.00  0.00
ขนาด 41-45 ตัว/กก. 165.00  0.00
ขนาด 46-50 ตัว/กก. 150.00  10.00
กุ้งแม่น้ำ ขนาด 4 ตัว/กก. 1,050.00  50.00
ขนาด 5 ตัว/กก. 950.00  50.00
ขนาด 6 ตัว/กก. 850.00  50.00
ขนาด 7 ตัว/กก. 720.00  20.00
ขนาด 8 ตัว/กก. 650.00  50.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 23/08/2562
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า ราคา
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 10-12 ตัว/กก.
375.00
บาท/กก.
 15.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 13-15 ตัว/กก.
350.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 16-18 ตัว/กก.
330.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 19-20 ตัว/กก.
300.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 21-25 ตัว/กก.
260.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 26-30 ตัว/กก.
200.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 41-50 ตัว/กก.
250.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 51-60 ตัว/กก.
200.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
195.00
บาท/กก.
 5.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 71-80 ตัว/กก.
180.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 81-90 ตัว/กก.
170.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 91-100 ตัว/กก.
160.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 35-40 ตัว/กก.
180.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 41-45 ตัว/กก.
165.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 46-50 ตัว/กก.
150.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 4 ตัว/กก.
1,050.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 5 ตัว/กก.
950.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 6 ตัว/กก.
850.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 7 ตัว/กก.
720.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 8 ตัว/กก.
650.00
บาท/กก.
 50.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×