ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
กุหลาบ สีแดง 150.00  0.00
บัว 55.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ถุง100ดอก) เพิ่ม/ลด
ดาวเรือง สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ 130.00  0.00
สีทอง ขนาดจัมโบ้ 100.00  0.00
สีทอง ขนาดรอง 80.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลิตร) เพิ่ม/ลด
ดอกรัก 120.00  10.00
มะลิ 300.00  50.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 18/08/2560
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
กุหลาบ :
สีแดง
150.00
บาท/กำ
 0.00
บัว
55.00
บาท/กำ
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ
130.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้
100.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดรอง
80.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดอกรัก
120.00
บาท/ลิตร
 10.00
มะลิ
300.00
บาท/ลิตร
 50.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×