ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดสด
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 เนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์
สินค้า
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
วัว : น่องโคขุน
450.00
 0.00
วัว : เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
350.00
 0.00
วัว : ลิ้นวัว
350.00
 0.00
วัว : สะโพกโคขุน
350.00
 0.00
วัว : สันโคขุน
450.00
 0.00
วัว : สันโคนม
400.00
 0.00
วัว : หางวัว
400.00
 0.00
วัว : เอ็นขาวัว
320.00
 0.00
หมู : ซี่โครงอ่อน
200.00
 0.00
หมู : ตับหมู
200.00
 0.00
หมู : เนื้อแดง
180.00
 0.00
หมู : สะโพกหมู
200.00
 0.00
หมู : สันใน
200.00
 0.00
หมู : สามชั้น
180.00
 0.00
ราคาสินค้าตลาดสด
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 สัตว์น้ำจืด
สัตว์น้ำจืด
สินค้า
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งแม่น้ำ : ขนาดจัมโบ้
1,350.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาดรอง
1,200.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาดกลาง
1,000.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาดเล็ก
750.00
 0.00
กุ้ง : กุ้งก้ามกราม
650.00
 0.00
กุ้ง : ไข่กุ้ง
200.00
 0.00
ราคาสินค้าตลาดสด
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 อาหารแห้ง
อาหารแห้ง
สินค้า
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กระเพาะปลา : หลอด ขนาดใหญ่
550.00
 0.00
กระเพาะปลา : หลอด ขนาดกลาง
500.00
 0.00
กระเพาะปลา : หลอด ขนาดเล็ก
450.00
 0.00
กระเพาะปลา : กลม ขนาดใหญ่
2,500.00
 100.00
กระเพาะปลา : กลม ขนาดกลาง
2,100.00
 100.00
กระเพาะปลา : กลม ขนาดเล็ก
1,900.00
 100.00
ชา : เจียวกูหลาน
350.00
 0.00
ชา : ชาเขียว
280.00
 20.00
ชา : ดอกมะลิ
220.00
 0.00
ชา : อู่หลง
550.00
 50.00
ธัญพืช : เม็ดมะม่วงหิมพานต์
480.00
 20.00
ธัญพืช : เมล็ดแตงโม
140.00
 0.00
ธัญพืช : เมล็ดถั่วเขียว
65.00
 5.00
ธัญพืช : เมล็ดถั่วดำเมือง
70.00
 5.00
ธัญพืช : เมล็ดถั่วลิสง
75.00
 5.00
ธัญพืช : ลูกเดือย
85.00
 5.00
ธัญพืช : อัลมอนด์
460.00
 0.00
รังนก : รังนกขาว
85,000.00
 5,000.00
รังนก : รังนกแดง
90,000.00
 5,000.00
สมุนไพร : กระเจี๊ยบแห้ง
140.00
 20.00
ราคาสินค้าตลาดสด
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 สัตว์น้ำจืด
สัตว์น้ำจืด
สินค้า
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 10-12 ตัว/กก.
325.00
 0.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 13-15 ตัว/กก.
290.00
 0.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 16-18 ตัว/กก.
270.00
 10.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 19-20 ตัว/กก.
225.00
 0.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 21-25 ตัว/กก.
200.00
 10.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) : ขนาด 26-30 ตัว/กก.
180.00
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 41-50 ตัว/กก.
220.00
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 51-60 ตัว/กก.
180.00
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 61-70 ตัว/กก.
170.00
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 71-80 ตัว/กก.
160.00
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 81-90 ตัว/กก.
155.00
 0.00
กุ้งขาว (เกษตร) : ขนาด 91-100 ตัว/กก.
140.00
 0.00
กุ้งโปร่งไข่ : ขนาด 35-40 ตัว/กก.
165.00
 0.00
กุ้งโปร่งไข่ : ขนาด 41-45 ตัว/กก.
155.00
 5.00
กุ้งโปร่งไข่ : ขนาด 46-50 ตัว/กก.
130.00
 10.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาด 4 ตัว/กก.
970.00
 30.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาด 5 ตัว/กก.
800.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาด 6 ตัว/กก.
700.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาด 7 ตัว/กก.
600.00
 0.00
กุ้งแม่น้ำ : ขนาด 8 ตัว/กก.
530.00
 30.00
ราคาสินค้าตลาดสด
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 ดอกไม้ในประเทศ
ดอกไม้ในประเทศ
สินค้า
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย : สีม่วง
60.00
 0.00
สินค้า
บาท/กำ
เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร) : สีขาว ขนาดใหญ่
40.00
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) : สีขาว ขนาดกลาง
30.00
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) : สีแดง ขนาดใหญ่
40.00
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) : สีแดง ขนาดกลาง
30.00
 10.00
ใบพุด :
10.00
 0.00
ใบเล็บครุฑผักชี :
20.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีขาว
50.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีขาวอมชมพู
50.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีเขียว
50.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีชมพู
50.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีม่วง
50.00
 0.00
ปทุมมา กระเจียว : สีส้ม
50.00
 0.00
โปร่งฟ้า : ขนาดใหญ่
100.00
 0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์ :
80.00
 0.00
ฟิโรมะละกอ :
80.00
 0.00
เฟิร์น : เกล็ดหอย
30.00
 0.00
เฟิร์น : เกลียวทอง
30.00
 0.00
เฟิร์น : ขนนก
30.00
 0.00
เฟิร์น : ข้าหลวงหลังลาย
70.00
 0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×