ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560

มันสำปะหลัง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.30  0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.30  0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.40  0.00
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.60  0.00
ลานมันมิตรเกษตร
จ.ปราจีนบุรี
1.60  0.22
โรงแป้งมันสำปะหลังครบุรี
จ.นครราชสีมา
1.60  0.00
ลานมันทรัพย์เจริญ
จ.ขอนแก่น
1.65  0.00
ลานมัน ภ.อุดมทรัพย์
จ.ปราจีนบุรี
1.70  0.30
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
1.75  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/04/2560
มันสำปะหลังหัวมันสด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.30
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.30
 0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.40
 0.00
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.60
 0.00
ลานมันมิตรเกษตร
จ.ปราจีนบุรี
1.60
 0.22
โรงแป้งมันสำปะหลังครบุรี
จ.นครราชสีมา
1.60
 0.00
ลานมันทรัพย์เจริญ
จ.ขอนแก่น
1.65
 0.00
ลานมัน ภ.อุดมทรัพย์
จ.ปราจีนบุรี
1.70
 0.30
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
1.75
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×