ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560

มันสำปะหลัง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
1.00  0.40
ลานมันมิตรเกษตร
จ.ปราจีนบุรี
1.40  0.20
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.45  0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.50  0.00
ลานมัน ภ.อุดมทรัพย์
จ.ปราจีนบุรี
1.55  0.15
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.70  0.00
ลานมันทรัพย์เจริญ
จ.ขอนแก่น
1.70  0.00
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.71  0.00
บมจ.ไทยง้วนเอทานอล
จ.ขอนแก่น
1.85  0.00
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
1.90  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 27/03/2560
มันสำปะหลังหัวมันสด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
1.00
 0.40
ลานมันมิตรเกษตร
จ.ปราจีนบุรี
1.40
 0.20
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.45
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.50
 0.00
ลานมัน ภ.อุดมทรัพย์
จ.ปราจีนบุรี
1.55
 0.15
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.70
 0.00
ลานมันทรัพย์เจริญ
จ.ขอนแก่น
1.70
 0.00
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.71
 0.00
บมจ.ไทยง้วนเอทานอล
จ.ขอนแก่น
1.85
 0.00
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
1.90
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×