ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,000.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,160.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,500.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,500.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
10,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00  0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,200.00  0.00
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,300.00  0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,400.00  0.00
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,600.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 27/03/2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,000.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,160.00
 0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,500.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,500.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
10,000.00
 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00
 0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00
 0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,200.00
 0.00
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,300.00
 0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,400.00
 0.00
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,600.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×