ดนตรี

yaan(ญาณ) - Goloka @MOCA BANGKOK

รักบ้านเกิด 1363 2015-09-15

ชวลิต เสาวภาคย์พงศ์ชับ (violin)
นพรุจ สัจวรรณ (zitar)
ขจรศักดิ์ ใจคง (percussion)
สรรพวิท สร้อยคำ (guitar)
https://www.facebook.com/yaanworldmusic/

สถานที่ MOCA Bangkok พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×