ดนตรี

เพลง "ลาวดวงเดือน"

รักบ้านเกิด 1055 2015-05-11

     เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยเดิม ทรงพระนิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม(พระนามเดิม พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ­้าอยู่หัว
เดิมเพลงนี้กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดมทรงตั้ง­ชื่อว่า เพลงลาวดำเนินเกวียน เพราะโปรด "เพลงลาวดำเนินทราย" ของ พระยาประสานดุริยศัพท์ จึงตั้งพระทัยประพันธ์เพลงสำเนียงลาวที่มี­ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่เนื่องจากเนื้อร้องที่ขึ้นต้นว่า         โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย.... ทำให้ผู้ฟังนิยมเรียกกันว่า ลาวดวงเดือน เป็นชื่อที่นิยมเรียกสืบมาจนหลงลืมชื่อเดิ­มที่ผู้ประพันธ์ทรงตั้งไว้
บรรเลงโดย ธนิก วิชัยดิษฐ (ขลุ่ยไทย)   นริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ (ซออู้)   ต้นตระกูล แก้วหย่อง (กีต้าร์)
สถานที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×