สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย จัดแถลงข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดเลยเข้าร่วม นายสมศักดิ์ จวงพลงาม ผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง กล่าวว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงในจังหวัดเลยมีประมาณ 400,000 ไร่ มีเกษตรกร 6,400 ราย ปีนี้มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานลดลงประมาณร้อยละ 30 เพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง สำหรับมาตรการลดการเผาอ้อย ทางโรงงานมิตรภูหลวงได้รณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนเผาอ้อย หากคดีถึงที่สุด จะได้รับเงิน 50,000 บาท
ราคารับซื้อ วันที่ 29 ม.ค. 2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 29 ม.ค. 2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปลา
ปลาทับทิม
95.00
บาท/กก.
0.00
ผักคะน้า
130.00
บาท/ถุง5กก.
5.00
ข้าวโพดอ่อน
140.00
บาท/ถุง5กก.
0.00
พริกไทยอ่อน
190.00
บาท/กก.
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดจัมโบ้
125.00
บาท/ถุง100ดอก
15.00
ปลา
ปลาดุก
45.00
บาท/กก.
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.44 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
14-29°C
นครราชสีมา
20-31°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×