เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ วันที่ 23 ก.ค. 2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.53
บาท/ฟอง
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.60
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.70
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 23 ก.ค. 2562
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งโปร่งไข่
ขนาด 41-45 ตัว/กก.
165.00
บาท/กก.
0.00
อั้งเกย
ขนาด 3-5 กก./ตัว
170.00
บาท/กก.
10.00
หอยแมลงภู่
ขนาดใหญ่
43.00
บาท/กก.
0.00
ปลาช่อน
ขนาด 1 ตัว/กก.
125.00
บาท/กก.
0.00
ปลาเก๋าแดงส้ม
ขนาด 2-2.5 กก./ตัว
500.00
บาท/กก.
0.00
ปลากะพงขาว
ขนาด 6-8 ขีด/ตัว
115.00
บาท/กก.
0.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×