ราคารับซื้อ วันที่ 27 พ.ย. 2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
59.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 27 พ.ย. 2563
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งขาว (เกษตร)
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
200.00
บาท/กก.
5.00
ปลาไน
ขนาด 1 ตัว/กก.
25.00
บาท/กก.
0.00
ปลาเก๋าดอกแดง
ขนาด 6-7 กก./ตัว
250.00
บาท/กก.
0.00
ปลาทู
ขนาด 5-8 ตัว/กก.
55.00
บาท/กก.
5.00
ปูแดง
ขนาด 2-3 ตัว/กก.
230.00
บาท/กก.
0.00
หอยแครง
ขนาดใหญ่
130.00
บาท/กก.
10.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
22.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
22.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
20.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.34 บาท
ดีเซล
23.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
19-28°C
นครราชสีมา
21-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×