ราคารับซื้อ วันที่ 18 ม.ค. 2564
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
125.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
125.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
125.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 18 ม.ค. 2564
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-29°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
15-25°C
ชลบุรี
19-27°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-29°C