รัฐบาลปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0 % สนับสนุนเกษตรกรสร้างแหล่งเก็บน้ำในไร่นา ลดการพึ่งพิงน้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 วงเงิน 508.2 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)จัดสรรเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม นำไปพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรของตนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 2)ส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่เกษตรให้มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองลดการพึ่งพาน้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน 3)สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่องทั้งในและนอกฤดูกาล ปลูกพืชหลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์และประมง เป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่
ราคารับซื้อ วันที่ 27 ก.พ. 2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
150.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 27 ก.พ. 2563
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปูม้า
ขนาด 2-3 ตัว/กก.
420.00
บาท/กก.
0.00
หมู
เนื้อแดง
140.00
บาท/กก.
10.00
หอยแครง
ขนาดใหญ่
120.00
บาท/กก.
0.00
ต้นหอม
100.00
บาท/กก.
0.00
ไข่เป็ด
ขนาดใหญ่
60.00
บาท/10ฟอง
10.00
หอยแมลงภู่
ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กก.
10.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.46 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×