ราคารับซื้อ วันที่ 18 ต.ค. 2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
33.38
บาท/กก.
0.74
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
34.00
บาท/กก.
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
35.50
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
36.40
บาท/กก.
0.20
ราคาตลาดสด วันที่ 18 ต.ค. 2562
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะลิ
400.00
บาท/ลิตร
50.00
ผักคะน้า
125.00
บาท/ถุง5กก.
5.00
มะพร้าวน้ำหอม
30.00
บาท/ลูก
5.00
ปลา
ปลาทับทิม
95.00
บาท/กก.
5.00
หอมแดง
90.00
บาท/กก.
10.00
พริกไทยอ่อน
190.00
บาท/กก.
10.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.84 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-27°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×