ราคารับซื้อ วันที่ 2 ก.ค. 2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 2 ก.ค. 2563
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปริก
250.00
บาท/กำ
0.00
มัมไทย
มัมหน้าตันสีเหลือง
70.00
บาท/มัด
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดเล็ก
120.00
บาท/ถุง100ดอก
0.00
กล้วยไม้
ขาวสนาน
120.00
บาท/มัด
20.00
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมสไปเดอร์สีขาว
160.00
บาท/มัด
0.00
ดอกหน้าวัว
สีขาว
100.00
บาท/กำ
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×