กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ใช้พันธุ์ทนโรคใบด่าง KU 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 เลิกปลูกพันธุ์อ่อนแอ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเตรียมการผลิตในฤดูกาลต่อไป ขอให้เกษตรกร ใช้พันธุ์ที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 72 ห้วยบง 60 และเลิกปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอ เช่น พันธุ์ 89 ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยทดสอบพันธุ์ที่ทนต่อโรคดังกล่าวแล้วได้ผลดี รวมถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคปลูกซ้ำ หรือนำมาขายโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถหยุดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ นอกจากนี้ ได้รวบรวมแหล่งขายท่อนพันธุ์ปลอดโรค เกษตรกรที่สนใจแหล่งขายท่อนพันธุ์ สามารถเข้าดูแหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์ปลอดโรค ได้ที่ http://ssmap.doae.go.th เลือกแหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 2563 จะแสดงข้อมูล ชื่อเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ พันธุ์ที่จำหน่าย ปริมาณที่มีจำหน่าย ช่วงเวลาที่เริ่มจำหน่าย
ราคารับซื้อ วันที่ 23 ก.ย. 2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
บาท/ฟอง
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.30
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 24 ก.ย. 2563
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หมึกกระดอง
ขนาด 1-2 ตัว/กก.
260.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งขาว (เกษตร)
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
195.00
บาท/กก.
5.00
ปลาหมอ
ขนาด 3-4 ตัว/กก.
80.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาด 6 ตัว/กก.
820.00
บาท/กก.
30.00
ปลาเก๋าแดงส้ม
ขนาด 2-2.5 กก./ตัว
500.00
บาท/กก.
0.00
ปลาเก๋าดอกแดง
ขนาด 6-7 กก./ตัว
250.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×