วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

วัดในต่างจังหวัดทั้งหมด 122 วัด

วัดบ่อเงิน
วัดบ่อเงิน สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๔ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
8 สิงหาคม 2559
1643
วัดเจ็ดยอด
วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นโดยพระยาติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย ผู้ทรงครองราชระหว่างปี พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๓๑ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21 ตุลาคม 2558
3314
วัดกู่เต้า
วัดเวรุวณาราม หรือ วัดกู่เต้า เป็นวัดราษฎร์ มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
19 มิถุนายน 2558
4050
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
วัดกษัตราธิราช เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 มิถุนายน 2558
3035
วัดชัยพระเกียรติ
วัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดโบราณ และมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
19 มิถุนายน 2558
1607
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 มิถุนายน 2558
1631
วัดเขาวง
วัดเขาวง หรือวัดถ้ำนารายณ์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เขตเขาวง จังหวัดสระบุรี
19 มิถุนายน 2558
1530
วัดเกาะพญาเจ่ง
วัดเกาะพญาเจ่ง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
19 มิถุนายน 2558
967
วัดค้างคาว
วัดค้างคาว เป็นวัดราษฎร์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
19 มิถุนายน 2558
689
วัดจากแดง
วัดจากแดง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๒๕ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในชุมชนชื่อ จากแดง และคลองซึ่งเดิมอยู่ข้างวัดก็ชื่อ “จากแดง” เช่นกัน ดังนั้นวัดจึงได้รับการขนานนามตามสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานว่าชื่อ “จากแดง” เพี้ยนมาจากคำว่า “จากแดน” ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิมคือ กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
18 มิถุนายน 2558
998
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
271
คูถปาณกชาดก
245
มาตุโปสกชาดก
273
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
211
ประตูเปลี่ยนชีวิต
189
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
201
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×