วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

วัดในกรุงเทพฯทั้งหมด 116 วัด

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2560
1860
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่บนถนนประชาธิปก(สมเด็จเจ้าพระยา) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1390
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อะทิ พารากอน และ เซ็นทรัล เวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1605
วัดบุปผารามวรวิหาร
วัดบุปผารามวรวิหาร เดิมชื่อวัดดอกไม้ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1255
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
วัดทองธรรมชาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนคลองสาน กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
992
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดทองล่าง แต่ปัจจุบันได้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ
20 มีนาคม 2558
1032
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
วัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1134
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
วัดสังข์กระจาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุทธยาตอนปลาย ตั้งอยู่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1354
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
1003
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
วัดราชาธิวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2558
919
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
834
คูถปาณกชาดก
871
มาตุโปสกชาดก
965
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
783
ประตูเปลี่ยนชีวิต
778
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
839
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×