" />
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

19 มิถุนายน 2558
4548

วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อว่าวัดกษัตรา วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นสกุลอิศรางกูร ในรัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ์วัดกษัตราขึ้นใหม่ และได้โปรดประทานนามเพิ่มจากนามเดิมเป็น "วัดกษัตราธิราช"พระอุโบสถของวัดขนาบข้างด้วยพระวิหารคู่ ด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ส่วนพระอุโบสถเป็นทรงไทยแบบอยุธยา หลังคาซ้อนชั้นมุงกระเบื้องกาบูแบบโบราณ หน้าบันแกะสลักเป็นลายดอกไม้ปิดทองประดับกระจก ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี บานประตูเป็นงานลงรักปิดทองลายพรรณพฤกษาภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราช พระประธานปางมารวิชัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โปรดพระราชทานนาม นอกจากนี้โดยรอบพระประธาน ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีพุทธลักษณะ เดียวกับพระประธานอีก ๖ องค์ภายในพระวิหารหลังเหนือประดิษฐานพระประธาน ๒ องค์คือ พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรและพระพุทธรูปยืนปางประทานพร ส่วนพระวิหารหลังใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัด ยังมีพระปรางค์ปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ ซุ้มจตุรทิศรอบพระปรางค์ประดิษฐานพระเจดีย์ปูนปั้นซุ้มละ ๑ องค์ นอกจากนี้รอบพระปรางค์ ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่โดยรอบที่อยู่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งปลูกสร้าง พระอุโบสถ พระวิหาร พระปรางค์

หน้าบัน แกะสลักเป็นลายดอกไม้ปิดทองประดับกระจก

พระประธาน พระพุทธกษัตราธิราช พระประธานปางมารวิชัย

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×