วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

19 มิถุนายน 2558
4858

วัดเวรุวณาราม หรือ วัดกู่เต้า ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด แต่ชื่อของวัดทั้งสองกลับมีความหมายที่น่าสนใจยิ่ง เพราะคำว่าเวรุวรรณวิหาร ซึ่งหมายถึงว่าวิหารซึ่งอยู่ในป่าไม้ไผ่ ส่วนกู่เต้าเป็นภาษาญวน หมายถึงที่บรรจุอัฐิหรือที่เผาศพ ซึ่งทั้งสองความหมายน่าจะสื่อให้เห็นถึงที่ตั้งวัดในอดีต ด้านหน้าของอุโบสถวัดกู่เต้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนอุโบสถนั้นเป็นทรงล้านนา หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นรูปแกะสลักรูปสัตว์ปิดทองคำเปลว บานประตูหน้าต่างงดงามด้วยลวดลายไม้แกะสลัก ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ประทับนั่งในซุ้มบุษบกและพระพุทธรูปปางต่างๆวิหารของวัด เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ แต่ที่สวยงามและที่แปลกตาคือพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพม่า ส่วนชั้นสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัดกู่เต้าคือ เจดีย์ทรงบาตรคว่ำ หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า บะเต้า ซึ่งมีลวดลายและรูปแบบพม่า คือเจดีย์เป็นทรงบาตรคว่ำซ้อนกัน ๕ ชั้น ซึ่งอาจหมายถึงคติการนับถือพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ยอดเจดีย์เป็นฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์ของเจดีย์พม่า ทั้ง ๔ ด้านของเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ตำนานเล่าว่าเจดีย์กู่เต้าแห่งนี้ เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้า สารวดี ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าบุเรงนองที่อยู่ ตำบลศรีภูมิ ใกล้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งปลูกสร้าง พระอุโบสถ เจดีย์ วิหาร

หน้าบัน ไม้แกะสลักรูปสัตว์ปิดทองคำเปลว

พระประธาน พระพุทธรุปปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
929
คูถปาณกชาดก
967
มาตุโปสกชาดก
1061
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
869
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
921
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×