นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
271
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
245
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
273
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
172
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
149
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
128
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
126
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
113
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
106
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
113
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
23-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ.2560
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
17.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
18.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
18.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×