นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
837
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
872
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
967
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
585
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
399
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
410
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
411
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
374
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
351
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
426
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 พ.ค. พ.ศ.2561
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
125.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
125.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
125.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
125.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
125.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
125.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
125.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
128.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×