นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
686
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
728
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
795
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
446
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
334
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
333
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
313
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
303
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
283
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
326
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 มี.ค. พ.ศ.2561
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×