นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
1065
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
1123
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
1215
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
698
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
532
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
554
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
514
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
480
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
452
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
550
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
30.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.64 บาท
ดีเซล
29.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.ย. พ.ศ.2561
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
5.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
170.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
170.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
170.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
170.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
170.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
172.00
2.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×