นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
988
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
1022
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
1122
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
652
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
472
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
480
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
475
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
440
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
420
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
498
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-31°C
ภูเก็ต
26-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ก.ค. พ.ศ.2561
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.30
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.40
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.40
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×