นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
376
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
367
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
392
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
242
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
203
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
180
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
169
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
157
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
155
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
164
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ต.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
40.00
1.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
43.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
43.70
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
45.20
1.30
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
47.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×