เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมวิชาการเกษตรแนะสวนลำไยเฝ้าระวังโรคราน้ำฝน
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวังช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ให้สังเกตการเข้าทำลายของโรคราน้ำฝน แสดงอาการที่ใบ กิ่ง และยอด ...
30 มิถุนายน 2560
186
จ.สมุทรปราการเตือนภัยการเกษตร “เพลี้ยกระโดดหลังขาว”
ช่วงฤดูฝน มักจะมีเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้ามาทำลายนาข้าว จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังสำรวจปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตั้งแต่ระยะกล้า...
30 มิถุนายน 2560
142
ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรระวังสุขภาพสัตว์ปีกช่วงฤดูฝน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ความชื้นในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบทางเดินของสัตว์ทุกชนิดมักจะมีปัญหาอาจจะเกิดเป็นหวัด หรือปอดบวมได้...
30 มิถุนายน 2560
135
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย เตือน 6 จังหวัดภาคตะวันตก เฝ้าระวังถูกทำลายผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสอย่างต่อเนื่อง ...
21 มิถุนายน 2560
116
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2560
อากาศร้อน ฝนตกชุก มะละกอ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลดิบระวังโรครากเน่าและโคนเน่า(เชื้อรา Pythium aphanidermatum, Phytophthora palmivora)...
09 มิถุนายน 2560
158
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เตือนเกษตรกรชะลอการทำนาช่วงต้นฝน ออกไปก่อน หวั่นประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงการทำนาในช่วงต้นฤดูฝนนี้ว่า เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตก เกรงว่าเกษตรกรจะลงมือทำนาในช่วงนี้ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง...
08 มิถุนายน 2560
122
เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรเริ่มทำนาข้าวและทำการเกษตรอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการสัมผัสกับน้ำหรือดินโคลนบ่อยครั้ง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู...
08 มิถุนายน 2560
102
สสจ.สมุทรปราการ เตือนประชาชนระวังกินหมูดิบเสี่ยงโรคไข้หูดับ
เตือนประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบหรือสุกๆดิบๆเพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับและอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้...
01 มิถุนายน 2560
136
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่า
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่า ที่สามารถพบได้ในระยะเริ่มลงปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต...
01 มิถุนายน 2560
122
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว
เตือนเกษตรกรเนื่องจากในช่วงนี้หลายอำเภอในจังหวัดนครพนมที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในช่วงระยะตั้งท้องถึงออกรวง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวง...
01 มิถุนายน 2560
129
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×