เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมปศุสัตว์แนะจับตาโรคสัตว์ปีก ชี้ปลายฝนต้นหนาวเสี่ยงติดเชื้อง่าย
กรมปศุสัตว์ ชี้สภาพอากาศเปลี่ยนกระทบสุขภาพสัตว์ปีกโดยตรง เสี่ยงอ่อนแอติดเชื้อโรคได้ง่าย สั่งการทุกจังหวัดคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก แนะเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ใกล้ชิด เตรียมโรงเรือน-จัดสภาพภายในให้เหมาะสม ช่วยป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้ ...
03 ตุลาคม 2560
146
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560
มีฝนตกกระจายทุกพื้นที่และตกหนักบางพื้นที่ กระเทียม ในระยะะต้นกล้า-ปลูกลงดิน และระยะหลังเก็บเกี่ยว ระวังไรกระเทียม หรือที่ชาวบ้านมักเรียกจากลักษณะของใบที่ม้วนพันกันว่า"ใบบ่วง?...
27 กันยายน 2560
181
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 20 – 26 กันยายน 2560
มีฝนตกชุก พริกในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว (เชื้อรา Choanephora cucurbitarum )...
21 กันยายน 2560
149
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 6 – 12 กันยายน 2560
อุณหภูมิลดต่ำลง ฝนตกบางแห่ง หน่อไม้ฝรั่งในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคลำต้นไหม้(เชื้อรา Phomopsis asparagi)ส่วนเบญจมาศในระยะติดดอก ระวังโรคใบจุด (เชื้อรา Septoria chrysanthemella)...
08 กันยายน 2560
174
เตือนชาวสวนมะพร้าวรับมือศัตรูพืชระบาด
ช่วงนี้สิ่งที่ผู้ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ต้องเผชิญคือศัตรูพืช นอกจากหนอนหัวดำ ที่เป็นศัตรูสำคัญของชาวสวนมะพร้าว ที่รัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดการให้สิ้นซากแล้ว ตอนนี้ยังมีศัตรูมะพร้าวอีก 2 ชนิด ที่ชาวสวนมะพร้าวไม่ควรมองข้าม...
03 สิงหาคม 2560
230
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
อากาศร้อน ฝนตกชุก ถั่วฝักยาวในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังเพลี้ยอ่อน ส่วนกุหลาบในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคใบจุดดำ(เชื้อรา Marssonina rosae)...
27 กรกฎาคม 2560
181
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พบว่าเริ่มพบการเกิดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ และพบเพลี้ยไฟข้าวในพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง...
20 กรกฎาคม 2560
156
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระมัดระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระมัดระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน หากพบสัตว์ตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที...
13 กรกฎาคม 2560
196
กรมวิชาการเกษตรแนะสวนลำไยเฝ้าระวังโรคราน้ำฝน
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวังช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ให้สังเกตการเข้าทำลายของโรคราน้ำฝน แสดงอาการที่ใบ กิ่ง และยอด ...
30 มิถุนายน 2560
221
จ.สมุทรปราการเตือนภัยการเกษตร “เพลี้ยกระโดดหลังขาว”
ช่วงฤดูฝน มักจะมีเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้ามาทำลายนาข้าว จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังสำรวจปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตั้งแต่ระยะกล้า...
30 มิถุนายน 2560
175
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
48.75
0.05
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
50.75
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×