เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมวิชาการเกษตรเตือนฤดูหนาว เฝ้าระวังเกิดโรค-แมลงสวนกุหลาบ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช คือ โรคราแป้ง และหนอนเจาะสมอฝ้าย...
04 มกราคม 2561
215
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหมาะแก่การระบาด...
21 ธันวาคม 2560
218
เตือนสภาพอากาศแห้งแล้ง ระวังราดำระบาดสวนมะม่วง
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างเฝ้าระวังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตการระบาดของโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามส่วนต่างๆ ของต้น ...
19 ธันวาคม 2560
168
กษ.ประกาศเตือน หนอนหน้าแมว ระบาดสวนปาล์ม
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมวระบาด หากระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต...
15 ธันวาคม 2560
180
สภาพอากาศเย็นลงชาวนาอุทัยธานีต้องเร่งฉีดยาบำรุงต้นข้าว ป้องกันโรคแมลงบั่วและโรคเชื้อรา
สภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงฤดูหนาวนี้ได้เย็นลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพหมอกลงจัดหลายวันติดต่อกัน ซึ่งเหมาะแก่การระบาดของโรคข้าวและการระบาดของศัตรูพืชชนิดต่างๆ ...
14 ธันวาคม 2560
179
แนะป้องกัน โรคในปลาช่วงนํ้าท่วม
ในช่วงฝนตกมากและต่อเนื่องหรือเกิดน้ำหลากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาควรเตรียมการรับมือเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งนอกจากการกั้นตาข่ายเพื่อป้องกันปลาออกจากบ่อแล้วยังต้องระวังโรคที่อาจมาในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย ขั้นต้นในการป้องกันเกษตรกรจะต้องจัดการบ่อเพื่อป้องกัน pH และออกซิเจน เปลี่ยนแปลง...
13 ธันวาคม 2560
159
เตือนสวนพืชผักตระกูลกะหล่ำ ระวังโรคราน้ำค้างระบาดหนัก
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำ อาทิ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ในช่วงอากาศเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง ...
30 พฤศจิกายน 2560
237
เตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ เฝ้าระวังไรกำมะหยี่ระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ โดยระบุว่า ระยะนี้อุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้ามืด ซึ่งเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ควรเฝ้าระวังไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ เพราะเป็นไรศัตรูลิ้นจี่ที่มีความสำคัญมาก...
28 พฤศจิกายน 2560
184
เตือนโรคใบไหม้มันฝรั่ง กรมวิชาการฯจับตาอากาศเปลี่ยนทำระบาด
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งเฝ้าระวังโรคใบไหม้ ในช่วงสภาพอากาศเย็น มีความชื้น มีน้ำค้าง และฝนตกของภาคเหนือตอนบน...
20 พฤศจิกายน 2560
209
จ.สมุทรปราการ ขอให้เกษตรกรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน
จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้เกษตรกรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน...
20 พฤศจิกายน 2560
176
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ.2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.40
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×