เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนชาวสวนมะพร้าว-ปาล์มน้ำมันระวังด้วงแรดระบาด แนะหมั่นสำรวจ
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ ให้ระวังการระบาดของด้วงแรด...
16 มกราคม 2561
224
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง ไรแดงหม่อนมันสำปะหลัง
ตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงนี้ ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงหม่อนสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง...
12 มกราคม 2561
169
กรมวิชาการเกษตรเตือนฤดูหนาว เฝ้าระวังเกิดโรค-แมลงสวนกุหลาบ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช คือ โรคราแป้ง และหนอนเจาะสมอฝ้าย...
04 มกราคม 2561
183
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหมาะแก่การระบาด...
21 ธันวาคม 2560
194
เตือนสภาพอากาศแห้งแล้ง ระวังราดำระบาดสวนมะม่วง
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างเฝ้าระวังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตการระบาดของโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามส่วนต่างๆ ของต้น ...
19 ธันวาคม 2560
145
กษ.ประกาศเตือน หนอนหน้าแมว ระบาดสวนปาล์ม
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมวระบาด หากระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต...
15 ธันวาคม 2560
157
สภาพอากาศเย็นลงชาวนาอุทัยธานีต้องเร่งฉีดยาบำรุงต้นข้าว ป้องกันโรคแมลงบั่วและโรคเชื้อรา
สภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงฤดูหนาวนี้ได้เย็นลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพหมอกลงจัดหลายวันติดต่อกัน ซึ่งเหมาะแก่การระบาดของโรคข้าวและการระบาดของศัตรูพืชชนิดต่างๆ ...
14 ธันวาคม 2560
154
แนะป้องกัน โรคในปลาช่วงนํ้าท่วม
ในช่วงฝนตกมากและต่อเนื่องหรือเกิดน้ำหลากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาควรเตรียมการรับมือเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งนอกจากการกั้นตาข่ายเพื่อป้องกันปลาออกจากบ่อแล้วยังต้องระวังโรคที่อาจมาในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย ขั้นต้นในการป้องกันเกษตรกรจะต้องจัดการบ่อเพื่อป้องกัน pH และออกซิเจน เปลี่ยนแปลง...
13 ธันวาคม 2560
138
เตือนสวนพืชผักตระกูลกะหล่ำ ระวังโรคราน้ำค้างระบาดหนัก
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำ อาทิ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ในช่วงอากาศเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง ...
30 พฤศจิกายน 2560
212
เตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ เฝ้าระวังไรกำมะหยี่ระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ โดยระบุว่า ระยะนี้อุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้ามืด ซึ่งเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ควรเฝ้าระวังไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ เพราะเป็นไรศัตรูลิ้นจี่ที่มีความสำคัญมาก...
28 พฤศจิกายน 2560
167
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
48.75
0.05
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
50.75
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×