เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนสวนพืชผักตระกูลกะหล่ำ ระวังโรคราน้ำค้างระบาดหนัก
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำ อาทิ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ในช่วงอากาศเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง ...
30 พฤศจิกายน 2560
177
เตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ เฝ้าระวังไรกำมะหยี่ระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ โดยระบุว่า ระยะนี้อุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้ามืด ซึ่งเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ควรเฝ้าระวังไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ เพราะเป็นไรศัตรูลิ้นจี่ที่มีความสำคัญมาก...
28 พฤศจิกายน 2560
138
เตือนโรคใบไหม้มันฝรั่ง กรมวิชาการฯจับตาอากาศเปลี่ยนทำระบาด
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งเฝ้าระวังโรคใบไหม้ ในช่วงสภาพอากาศเย็น มีความชื้น มีน้ำค้าง และฝนตกของภาคเหนือตอนบน...
20 พฤศจิกายน 2560
149
จ.สมุทรปราการ ขอให้เกษตรกรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน
จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้เกษตรกรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน...
20 พฤศจิกายน 2560
120
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด เตือนนาข้าวเหนือ-กลาง-อีสานเฝ้าระวัง
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดระบาดนาข้าวนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เหมาะต่อการระบาด...
15 พฤศจิกายน 2560
142
ปลายฝนต้นหนาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเตรียมตัวให้พร้อม
ช่วงฤดูหนาวไม่ควรปล่อยกุ้ง ถ้าปล่อยไม่ควรหนาแน่นเกินไป หากกุ้งว่ายน้ำเกยขอบบ่อ กินอาหารน้อย ตัวนิ่ม สีผิวผิดปกติ กุ้งอาจป่วย ติดโรค...
06 พฤศจิกายน 2560
131
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560
อุณหภูมิลดต่ำลง ขมิ้นชันในระยะเจริญเติบโตทางต้น ระวังโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ส่วนอากาศเริ่มเย็น มีฝนตก ถั่วเหลืองในระยะติดฝักเจริญเต็มที่ และเริ่มสะสมน้ำหนัก ระวังหนอนเจาะฝักถั่ว มวนถั่วเหลืองและโรคแอนแทรคโนส...
01 พฤศจิกายน 2560
130
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2560
อุณหภูมิลดต่ำลง ฝนตกชุก ดาวเรืองในระยะติดดอก ระวังหนอนกระทู้ผัก ส่วนพื้นดินชุ่มชื้น ฝนตก พืชผัก/ผักอินทรีย์ ในทุกระยะการปลูกผัก ระวังหอยทากบก ได้แก่ หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ หอยดักดาน หอยสาริกา...
25 ตุลาคม 2560
162
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2560
ฝนตกชุก ลมกระโชกแรง หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคหัวและรากเน่า แต่กระเทียม ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังไรกระเทียม ส่วนถั่วเหลืองในสภาพอากาศร้อนชื้น มีฝนตกประปราย ระยะติดฝักอ่อนระวังหนอนม้วนใบ มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะฝักถั่ว และเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง ...
19 ตุลาคม 2560
148
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เฝ้าระวังหนอนม้วนใบระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังการระบาดของหนอนม้วนใบและมวนถั่วเหลือง สามารถพบได้ในระยะที่ต้นถั่วเหลืองออกดอก ...
19 ตุลาคม 2560
137
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
200.00
10.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
210.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
210.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
210.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
210.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
210.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
210.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
210.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
210.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×