เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยจักจั่น หนอนม้วนใบ และหนอนกระทู้ผักในช่วงเข้าสู่สภาพอากาศแห้งแล้ง
กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยจักจั่น หนอนม้วนใบ และหนอนกระทู้ผักในช่วงเข้าสู่สภาพอากาศแห้งแล้ง...
20 กุมภาพันธ์ 2561
160
เกษตรฯ จับตาโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ไวรัสใบด่าง ระบาดเข้าไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร จับตาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง แนะเกษตรกรสังเกตอาการของโรคพุ่มแจ้และโรคไวรัสใบด่าง ป้องกันการระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทย...
20 กุมภาพันธ์ 2561
261
เตือนกล้วยไม้รับมือทะเลหนุน แนะ9ข้อป้องกันความเสียหาย
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ฝนแล้งน้ำทะเลหนุนเมื่อปลายปี 2558 - กลางปี 2559 ทำให้น้ำทะเลปะปนลงในแหล่งน้ำสวนกล้วยไม้ใน อ.บางเลน และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, อ.ไทรน้อย อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย และ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จนเกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับเกษตรกรซ้ำรอยกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เตรียมตัวรับมือ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดปัญหาฝนแล้งน้ำทะเลหนุนปะปน ด้วยวิธีดังนี้...
20 กุมภาพันธ์ 2561
208
เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลแตง เฝ้าระวัง2แมลงศัตรูระบาด
กรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง อาทิ แตงกวา แตงโม เมล่อน แคนตาลูป ฟักทอง มะระจีน และบวบ ให้หมั่นสังเกตการเข้าทำลายของแมลงวันหนอนชอนใบและด้วงเต่าแตงแดง ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
218
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในสัตว์เลี้ยงโค-กระบือ หลังพบแนวโน้มสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 300-400 ตัว
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในสัตว์เลี้ยงโค-กระบือ หลังพบแนวโน้มสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 300-400 ตัว...
13 กุมภาพันธ์ 2561
176
จังหวัดสมุทรปราการ เตือนเกษตรกรในช่วงหน้าหนาวควรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด ป้องกันปลาป่วยตายจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
จังหวัดสมุทรปราการ เตือนเกษตรกรในช่วงหน้าหนาวควรดูแลปลาที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด ป้องกันปลาป่วยตายจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง...
08 กุมภาพันธ์ 2561
190
เกษตรเตือนผู้ปลูกขมิ้นรับมือ โรคเหี่ยวถล่มทำลายยกแปลง
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยว สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตเต็มที่...
08 กุมภาพันธ์ 2561
159
กระบี่เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักทุกชนิด ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้างที่มักพบในพืชตระกูลแตง ตระกูลกะหล่ำรวมถึงข้าวโพดฝักอ่อน ราน้ำค้างเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น...
06 กุมภาพันธ์ 2561
167
เตือนชาวสวนมะพร้าว-ปาล์มน้ำมันระวังด้วงแรดระบาด แนะหมั่นสำรวจ
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ ให้ระวังการระบาดของด้วงแรด...
16 มกราคม 2561
248
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง ไรแดงหม่อนมันสำปะหลัง
ตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงนี้ ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงหม่อนสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง...
12 มกราคม 2561
201
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.86 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 25 มิ.ย. พ.ศ.2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.60
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×