เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง...
26 มีนาคม 2561
168
กรมวิชาการเกษตรแนะผู้ปลูกองุ่นระวังโรคผลเน่า-โรคใบจุดระบาด
แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่า และโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นติดผล จนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ...
22 มีนาคม 2561
175
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมตัวรับสถานการณ์ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด...
16 มีนาคม 2561
188
เตือนผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ระวัง2หนอนแมลงวันระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ให้เฝ้าระวังหนอนแมลงวันเซียริดและหนอนแมลงวันฟอริด ในช่วงบ่มเส้นใยจนถึงช่วงเปิดดอก...
14 มีนาคม 2561
170
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ
สภาพอากาศแห้งแล้ง กลางวันอุณหภูมิสูง และกลางคืนอุณหภูมิต่ำ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ...
13 มีนาคม 2561
164
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงวันพริก (Solanum Fruit Fly)
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริก เนื่องจากหลายพื้นที่อากาศแปรปรวน ช่วงเช้าค่อนข้างหนาวเย็น กลางวันแดดจัด อากาศร้อน จะพบแมลงวันพริกระบาดทำลายผลผลิตพืชผักหลายชนิด ...
08 มีนาคม 2561
194
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟ
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟในระยะที่ส้มติดผลอ่อนจนถึงผลส้มมีขนาดเบอร์ 4 จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและผลอ่อน ส่งผลให้ใบผิดปกติ ใบแคบเรียว กร้าน...
08 มีนาคม 2561
177
นักวิชาการเกษตร ย้ำ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรงดกรีดยางพาราช่วงต้นยางผลัดใบ
นักวิชาการเกษตร ย้ำ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรงดกรีดยางพาราช่วงต้นยางผลัดใบ เพื่อฟื้นฟูต้นยางพาราและคุณภาพของน้ำยาง พร้อมเฝ้าระวังอัคคีภัยในสวนยางพาราตลอดฤดูแล้ง ...
02 มีนาคม 2561
184
สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาปรังในช่วงฤดูร้อน
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในแปลงนาปรังของเกษตรกรโดยเฉพาะที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น...
27 กุมภาพันธ์ 2561
211
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เตือนการระบาด โรคราแป้งในมะม่วง
เตือนเกษตรกรที่ทำส่วนมะม่วง ควรระวังโรคราแป้งในระยะมะม่วงออกดอก เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น ...
22 กุมภาพันธ์ 2561
197
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 มิ.ย. พ.ศ.2562
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
58.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
58.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×