เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเตือนผู้ปลูกขมิ้นรับมือ โรคเหี่ยวถล่มทำลายยกแปลง
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยว สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตเต็มที่...
08 กุมภาพันธ์ 2561
105
กระบี่เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักทุกชนิด ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้างที่มักพบในพืชตระกูลแตง ตระกูลกะหล่ำรวมถึงข้าวโพดฝักอ่อน ราน้ำค้างเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น...
06 กุมภาพันธ์ 2561
112
เตือนชาวสวนมะพร้าว-ปาล์มน้ำมันระวังด้วงแรดระบาด แนะหมั่นสำรวจ
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ ให้ระวังการระบาดของด้วงแรด...
16 มกราคม 2561
196
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง ไรแดงหม่อนมันสำปะหลัง
ตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงนี้ ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงหม่อนสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง...
12 มกราคม 2561
137
กรมวิชาการเกษตรเตือนฤดูหนาว เฝ้าระวังเกิดโรค-แมลงสวนกุหลาบ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช คือ โรคราแป้ง และหนอนเจาะสมอฝ้าย...
04 มกราคม 2561
150
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตือนประชาชนระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหมาะแก่การระบาด...
21 ธันวาคม 2560
166
เตือนสภาพอากาศแห้งแล้ง ระวังราดำระบาดสวนมะม่วง
เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างเฝ้าระวังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตการระบาดของโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามส่วนต่างๆ ของต้น ...
19 ธันวาคม 2560
116
กษ.ประกาศเตือน หนอนหน้าแมว ระบาดสวนปาล์ม
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมวระบาด หากระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต...
15 ธันวาคม 2560
132
สภาพอากาศเย็นลงชาวนาอุทัยธานีต้องเร่งฉีดยาบำรุงต้นข้าว ป้องกันโรคแมลงบั่วและโรคเชื้อรา
สภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงฤดูหนาวนี้ได้เย็นลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพหมอกลงจัดหลายวันติดต่อกัน ซึ่งเหมาะแก่การระบาดของโรคข้าวและการระบาดของศัตรูพืชชนิดต่างๆ ...
14 ธันวาคม 2560
125
แนะป้องกัน โรคในปลาช่วงนํ้าท่วม
ในช่วงฝนตกมากและต่อเนื่องหรือเกิดน้ำหลากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาควรเตรียมการรับมือเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งนอกจากการกั้นตาข่ายเพื่อป้องกันปลาออกจากบ่อแล้วยังต้องระวังโรคที่อาจมาในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย ขั้นต้นในการป้องกันเกษตรกรจะต้องจัดการบ่อเพื่อป้องกัน pH และออกซิเจน เปลี่ยนแปลง...
13 ธันวาคม 2560
108
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
36.50
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
38.50
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.80
1.10
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×