เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงสุพรรณฯ เตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือสภาวะภัยแล้ง...
29 มีนาคม 2561
157
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มีนาคม 2561
143
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง...
26 มีนาคม 2561
141
กรมวิชาการเกษตรแนะผู้ปลูกองุ่นระวังโรคผลเน่า-โรคใบจุดระบาด
แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่า และโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นติดผล จนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ...
22 มีนาคม 2561
149
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมตัวรับสถานการณ์ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด...
16 มีนาคม 2561
161
เตือนผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ระวัง2หนอนแมลงวันระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ให้เฝ้าระวังหนอนแมลงวันเซียริดและหนอนแมลงวันฟอริด ในช่วงบ่มเส้นใยจนถึงช่วงเปิดดอก...
14 มีนาคม 2561
144
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ
สภาพอากาศแห้งแล้ง กลางวันอุณหภูมิสูง และกลางคืนอุณหภูมิต่ำ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ...
13 มีนาคม 2561
135
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงวันพริก (Solanum Fruit Fly)
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริก เนื่องจากหลายพื้นที่อากาศแปรปรวน ช่วงเช้าค่อนข้างหนาวเย็น กลางวันแดดจัด อากาศร้อน จะพบแมลงวันพริกระบาดทำลายผลผลิตพืชผักหลายชนิด ...
08 มีนาคม 2561
162
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟ
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟในระยะที่ส้มติดผลอ่อนจนถึงผลส้มมีขนาดเบอร์ 4 จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและผลอ่อน ส่งผลให้ใบผิดปกติ ใบแคบเรียว กร้าน...
08 มีนาคม 2561
151
นักวิชาการเกษตร ย้ำ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรงดกรีดยางพาราช่วงต้นยางผลัดใบ
นักวิชาการเกษตร ย้ำ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรงดกรีดยางพาราช่วงต้นยางผลัดใบ เพื่อฟื้นฟูต้นยางพาราและคุณภาพของน้ำยาง พร้อมเฝ้าระวังอัคคีภัยในสวนยางพาราตลอดฤดูแล้ง ...
02 มีนาคม 2561
158
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
48.75
0.05
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
50.75
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×