เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สัตว์ป่วยตายผิดปกติ ระวังโรคแอนแทรกซ์ด้วย
เตือนพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ อย่าชำแหละมาทำอาหาร ขาย หรือให้สัตว์อื่นกิน รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที พร้อมระวังโรคแอนแทรกซ์...
04 เมษายน 2561
109
เตือนสภาพอากาศร้อน-ฝนตก โรคกุ้งแห้งระบาดสวนพริก
สภาพอากาศร้อนจัดและมีฝนตกในระยะนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกเตรียมรับมือการระบาดของโรคกุ้งแห้ง...
04 เมษายน 2561
109
ประมงสุพรรณฯ เตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือสภาวะภัยแล้ง...
29 มีนาคม 2561
125
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มีนาคม 2561
111
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง...
26 มีนาคม 2561
111
กรมวิชาการเกษตรแนะผู้ปลูกองุ่นระวังโรคผลเน่า-โรคใบจุดระบาด
แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่า และโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นติดผล จนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ...
22 มีนาคม 2561
115
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมตัวรับสถานการณ์ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด...
16 มีนาคม 2561
132
เตือนผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ระวัง2หนอนแมลงวันระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ให้เฝ้าระวังหนอนแมลงวันเซียริดและหนอนแมลงวันฟอริด ในช่วงบ่มเส้นใยจนถึงช่วงเปิดดอก...
14 มีนาคม 2561
117
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ
สภาพอากาศแห้งแล้ง กลางวันอุณหภูมิสูง และกลางคืนอุณหภูมิต่ำ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ...
13 มีนาคม 2561
105
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงวันพริก (Solanum Fruit Fly)
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริก เนื่องจากหลายพื้นที่อากาศแปรปรวน ช่วงเช้าค่อนข้างหนาวเย็น กลางวันแดดจัด อากาศร้อน จะพบแมลงวันพริกระบาดทำลายผลผลิตพืชผักหลายชนิด ...
08 มีนาคม 2561
139
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×