เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคแตกยางไหล โรคราน้ำค้าง และโรคใบจุด...
10 กรกฎาคม 2561
169
เกษตรยะลาเตือนเกษตรกรในพื้นที่ ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แนะนำแก่เกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เร่งประชาสัมพันธ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของทุเรียนโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า...
10 กรกฎาคม 2561
120
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีรายงานตรวจพบโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และกาญจนบุรี...
06 กรกฎาคม 2561
136
จ.สุราษฎร์ธานี เตือนระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับพื้นที่การเกษตรจากภาวะฝนตกในระยะนี้
ชาวสวนยางพารา ไม้ผล และกาแฟ ควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา...
06 กรกฎาคม 2561
119
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนโรคสัตว์ที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน
ศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่าช่วงฤดูฝน ทางกรมปศุสัตว์มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนักสลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอ และอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย...
06 กรกฎาคม 2561
136
เตือนภัยศัตรูพืช หนู ศัตรูร้ายในนาข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกภาค ระวังการระบาดของหนู หากพบให้รีบกำจัด ขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ...
06 กรกฎาคม 2561
128
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ...
03 กรกฎาคม 2561
135
ปศุสัตว์จังหวัดตราด แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในฤดูฝน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอหรือจังหวัด หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบ...
03 กรกฎาคม 2561
112
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคโคนเน่า หัวเน่ามันสำปะหลัง ในช่วงฤดูฝน
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภูมิภาคเตรียมพร้อมรับมือโรคโคนเน่า ? หัวเน่ามันสำปะหลัง ...
03 กรกฎาคม 2561
118
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง
ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน มีผลกระทบต่อสุขภาพปลาที่เลี้ยงโดยตรงคือ จะทำให้ปลาเครียด อ่อนแอและยอมรับเชื้อโรคได้ง่ายโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำ ลำน้ำ อ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำต่างๆ ...
01 มิถุนายน 2561
205
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
80.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×