เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง หนอนชอนใบระบาดมังคุด
เตือนเกษตรกร ในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงขอแนะนำให้ชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ...
24 ตุลาคม 2561
23
เตือนฝนตกชุกสลับอากาศร้อน ระวังโรคสแคปถล่มสวนองุ่น
ช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันสลับกับมีอากาศร้อน ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคป หรือโรคใบจุด ...
21 กันยายน 2561
337
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู
ระยะนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ได้เฝ้าระวังโรคราสีชมพู โรครากเน่า โคนเน่า ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตพืชผล สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน...
14 กันยายน 2561
165
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนโรคในสัตว์ที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่า ช่วงฤดูฝน ทางกรมปศุสัตว์มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนัก สลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอและอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย...
14 กันยายน 2561
137
เตือนสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาด โรคไหม้ข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทำลายของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ...
29 สิงหาคม 2561
193
จังหวัดลำปาง เตือนชาวนาระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เกษตรจังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรที่ทำนาได้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยสำรวจแปลงนาทุกสัปดาห์ หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเกษตรอำเภอทันที...
24 สิงหาคม 2561
155
เกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนกล้วยเฝ้าระวังด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาด
เกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนกล้วยเฝ้าระวังด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาด หลังฝังตัวในต้นกล้วยตั้งแต่หน้าแล้งและโตเต็มที่ในช่วงฤดูฝน...
31 กรกฎาคม 2561
198
เกษตรฯสั่งเฝ้าระวังโรคพุ่มแจ้ ภัยเงียบถล่มมันสำปะหลัง เตือนหมั่นสำรวจทั่วแปลง ย้ำถ้าพบรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
"กรมส่งเสริมการเกษตร" เตือนชาวไร่มันสำปะหลัง ระวังโรคพุ่มแจ้ภัยเงียบทำลายผลผลิต แนะหมั่นตรวจแปลงป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง...
24 กรกฎาคม 2561
164
ปศุสัตว์แนะเกษตรกรเฝ้าระวังพื้นที่การเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ปีกจากภาวะฝนตกหนัก
กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก แนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ...
20 กรกฎาคม 2561
157
เกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก
กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก หลังจีนแจ้งเตือนพบศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต...
19 กรกฎาคม 2561
142
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
80.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×