เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์แนะเกษตรกรเฝ้าระวังพื้นที่การเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ปีกจากภาวะฝนตกหนัก
กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก แนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ...
20 กรกฎาคม 2561
118
เกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก
กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก หลังจีนแจ้งเตือนพบศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต...
19 กรกฎาคม 2561
110
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคแตกยางไหล โรคราน้ำค้าง และโรคใบจุด...
10 กรกฎาคม 2561
135
เกษตรยะลาเตือนเกษตรกรในพื้นที่ ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แนะนำแก่เกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เร่งประชาสัมพันธ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของทุเรียนโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า...
10 กรกฎาคม 2561
82
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีรายงานตรวจพบโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และกาญจนบุรี...
06 กรกฎาคม 2561
105
จ.สุราษฎร์ธานี เตือนระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับพื้นที่การเกษตรจากภาวะฝนตกในระยะนี้
ชาวสวนยางพารา ไม้ผล และกาแฟ ควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา...
06 กรกฎาคม 2561
88
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนโรคสัตว์ที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน
ศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่าช่วงฤดูฝน ทางกรมปศุสัตว์มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนักสลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอ และอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย...
06 กรกฎาคม 2561
108
เตือนภัยศัตรูพืช หนู ศัตรูร้ายในนาข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกภาค ระวังการระบาดของหนู หากพบให้รีบกำจัด ขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ...
06 กรกฎาคม 2561
95
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นสำรวจการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ...
03 กรกฎาคม 2561
99
ปศุสัตว์จังหวัดตราด แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในฤดูฝน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอหรือจังหวัด หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบ...
03 กรกฎาคม 2561
81
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×