เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักตระกูลมะเขือและข้าวโพด
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือ ควรระวังการระบาดของโรคดอกเน่า เนื่องจากสภาพอากาศกลางวันร้อน กลางคืนเย็น มีความเหมาะสมต่อการเกิดโรค...
05 มีนาคม 2562
146
เตือนระวังไรแดงในมันสำปะหลัง ระบาดช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง
กรมวิชาการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวังการระบาดของไรแดง ที่พบได้ระยะที่มันสำปะหลังอายุประมาณ 3 เดือน...
01 มีนาคม 2562
102
ย้ำชาวสวนเฝ้าระวัง หนอนเจาะมะเขือ ระบาดช่วงเก็บผล
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะผลมะเขือ ที่พบได้ในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ...
25 กุมภาพันธ์ 2562
109
ยกระดับทั่วปท.ปศุสัตว์'เตือนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ปศุสัตว์ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูง ยกระดับการเฝ้าระวังหลังพบระบาดชายแดนจีนและเวียดนาม...
18 กุมภาพันธ์ 2562
132
แนะเตรียมรับมือราน้ำค้าง ระบาดในผักกาด-กะหล่ำ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ...
14 กุมภาพันธ์ 2562
123
หนอนกระทู้โผล่ไร่ข้าวโพด เตือนให้กำจัดตามหลักวิชาการปราบอยู่หมัด
กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ได้รับรายงานผ่านสายด่วนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ว่า พบการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ในแปลงปลูกข้าวโพดจ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก และนครสวรรค์ โดยพบการระบาดของหนอนกระทู้หลายระยะการเจริญเติบโตในแปลงเดียวกัน...
22 มกราคม 2562
342
เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัดโรคหมานอน
เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงภาคอีสาน ระวังหอมแดงเป็นโรคหอมเลื้อย ซึ่งเนื้อเยื่อโคนต้นจะเน่าเสียหาย และจะส่งผลปริมาณผลผลิตตกต่ำหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้...
13 ธันวาคม 2561
468
เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเฝ้าระวัง หนอนFall Armywormระบาด
พบหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm กำลังแพร่ระบาดอย่างมากในทวีปแอฟริกาและกำลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดีย ...
15 พฤศจิกายน 2561
407
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง หนอนชอนใบระบาดมังคุด
เตือนเกษตรกร ในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงขอแนะนำให้ชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ...
24 ตุลาคม 2561
64
เตือนฝนตกชุกสลับอากาศร้อน ระวังโรคสแคปถล่มสวนองุ่น
ช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันสลับกับมีอากาศร้อน ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคป หรือโรคใบจุด ...
21 กันยายน 2561
366
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.86 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 25 มิ.ย. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×