เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 20 – 26 กันยายน 2560
มีฝนตกชุก พริกในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว (เชื้อรา Choanephora cucurbitarum )...
21 กันยายน 2560
166
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 6 – 12 กันยายน 2560
อุณหภูมิลดต่ำลง ฝนตกบางแห่ง หน่อไม้ฝรั่งในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคลำต้นไหม้(เชื้อรา Phomopsis asparagi)ส่วนเบญจมาศในระยะติดดอก ระวังโรคใบจุด (เชื้อรา Septoria chrysanthemella)...
08 กันยายน 2560
195
เตือนชาวสวนมะพร้าวรับมือศัตรูพืชระบาด
ช่วงนี้สิ่งที่ผู้ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ต้องเผชิญคือศัตรูพืช นอกจากหนอนหัวดำ ที่เป็นศัตรูสำคัญของชาวสวนมะพร้าว ที่รัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดการให้สิ้นซากแล้ว ตอนนี้ยังมีศัตรูมะพร้าวอีก 2 ชนิด ที่ชาวสวนมะพร้าวไม่ควรมองข้าม...
03 สิงหาคม 2560
250
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
อากาศร้อน ฝนตกชุก ถั่วฝักยาวในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังเพลี้ยอ่อน ส่วนกุหลาบในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคใบจุดดำ(เชื้อรา Marssonina rosae)...
27 กรกฎาคม 2560
206
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พบว่าเริ่มพบการเกิดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ และพบเพลี้ยไฟข้าวในพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง...
20 กรกฎาคม 2560
181
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระมัดระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระมัดระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน หากพบสัตว์ตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที...
13 กรกฎาคม 2560
219
กรมวิชาการเกษตรแนะสวนลำไยเฝ้าระวังโรคราน้ำฝน
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวังช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ให้สังเกตการเข้าทำลายของโรคราน้ำฝน แสดงอาการที่ใบ กิ่ง และยอด ...
30 มิถุนายน 2560
240
จ.สมุทรปราการเตือนภัยการเกษตร “เพลี้ยกระโดดหลังขาว”
ช่วงฤดูฝน มักจะมีเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้ามาทำลายนาข้าว จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังสำรวจปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตั้งแต่ระยะกล้า...
30 มิถุนายน 2560
195
ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรระวังสุขภาพสัตว์ปีกช่วงฤดูฝน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ความชื้นในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบทางเดินของสัตว์ทุกชนิดมักจะมีปัญหาอาจจะเกิดเป็นหวัด หรือปอดบวมได้...
30 มิถุนายน 2560
194
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย เตือน 6 จังหวัดภาคตะวันตก เฝ้าระวังถูกทำลายผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสอย่างต่อเนื่อง ...
21 มิถุนายน 2560
170
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
50.00
0.50
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
50.28
0.54
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
50.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
52.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×