เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
14 กันยายน 2561
212
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในระยะนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ได้เฝ้าระวังโรคราสีชมพู โรครากเน่า โคนเน่า ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตพืชผล สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ทั้งนี้ โรคราสีชมพู เชื้อราจะเข้าทำลายกิ่งต้นทุเรียน โดยเฉพาะบริเวณง่ามกิ่ง ส่งผลให้ใบมีสีเหลืองร่วงหล่นไปคล้ายกับอาการกิ่งแห้งและใบร่วงที่เกิดจากโรคโคนเน่า จุดสังเกต คือ มีเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีชมพู ปกคลุมบริเวณโคนกิ่งที่มีใบแห้ง ทำให้เปลือกของกิ่งทุเรียนปริแตกและล่อนจากเนื้อไม้ เมื่อถากเปลือกจะพบว่าเนื้อไม้ภายในมีสีน้ำตาล ถ้าเกิดรอบกิ่งจะทำให้กิ่งทุเรียนแห้งตายในที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นเชื้อราไฟทอปธอร่า ซึ่งเกิดจากทุเรียนเป็นโรครากเน่า-โคนเน่า ส่วนผลทุเรียน บนเปลือกทุเรียนอาการเป็นจุดสีน้ำตาลจาง ๆ ปนเทา อาจขยายตัวลุกลามจนทำให้เปลือกแตกตามรอยแยกของพูทุเรียน ทำให้ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
50.00
0.50
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
50.28
0.54
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
50.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
52.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×