เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
14 กันยายน 2561
168
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในระยะนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ได้เฝ้าระวังโรคราสีชมพู โรครากเน่า โคนเน่า ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตพืชผล สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ทั้งนี้ โรคราสีชมพู เชื้อราจะเข้าทำลายกิ่งต้นทุเรียน โดยเฉพาะบริเวณง่ามกิ่ง ส่งผลให้ใบมีสีเหลืองร่วงหล่นไปคล้ายกับอาการกิ่งแห้งและใบร่วงที่เกิดจากโรคโคนเน่า จุดสังเกต คือ มีเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีชมพู ปกคลุมบริเวณโคนกิ่งที่มีใบแห้ง ทำให้เปลือกของกิ่งทุเรียนปริแตกและล่อนจากเนื้อไม้ เมื่อถากเปลือกจะพบว่าเนื้อไม้ภายในมีสีน้ำตาล ถ้าเกิดรอบกิ่งจะทำให้กิ่งทุเรียนแห้งตายในที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นเชื้อราไฟทอปธอร่า ซึ่งเกิดจากทุเรียนเป็นโรครากเน่า-โคนเน่า ส่วนผลทุเรียน บนเปลือกทุเรียนอาการเป็นจุดสีน้ำตาลจาง ๆ ปนเทา อาจขยายตัวลุกลามจนทำให้เปลือกแตกตามรอยแยกของพูทุเรียน ทำให้ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 มี.ค. พ.ศ.2562
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
80.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×