เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนโรคในสัตว์ที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
14 กันยายน 2561
172
นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่า ช่วงฤดูฝน ทางกรมปศุสัตว์มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนัก สลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอและอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้น เกษตรกรจึงควรจัดเตรียม น้ำ อาหาร และวิตามินให้สัตว์กินเสริม และทำวัคซีนป้องกันโรคไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคสัตว์ที่มักมากับหน้าฝนนั้น ในสัตว์ต่างชนิดก็มักจะเป็นโรคที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในโค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสียจากการกินหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดเมื่อได้รับน้ำฝนเข้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะสัตว์จะกินแต่ฟาง หรือหญ้าแห้งตลอดในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังมีโรคหวัด โรคปอดบวม โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อย ส่วนสุกรต้องระวัง โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพีอาร์อาร์เอส ในสัตว์ปีกต้องระวังโรคไข้หวัดนก และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ที่อาจสร้างความสูญเสียให้กับสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โดยทั่วไปเมื่อโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรป่วย จะแสดงอาการผิดปกติที่เกษตรกรสามารถสังเกตได้ คือ ซึม เบื่ออาหาร หากเป็นโค กระบือ จะมีขี้ตา หายใจลำบาก มีขี้มูก ไอหรือจาม หรือท้องเสีย นอกจากนี้ อาจมีการแท้งลูกได้ ในเบื้องต้นสัตว์เคี้ยวเอื้องมักจะไม่มีการเคี้ยวเอื้อง จมูกเปียกแฉะหรือแห้งผิดปกติ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หนังไม่สั่นไล่แมลง หากเป็นสัตว์ปีก อาการที่พบได้ คือ คอตก คอบิด หายใจเสียงดัง หรืออาจมีน้ำมูกไหลได้

ดังนั้น เกษตรกร จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลปศุสัตว์ของตนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยต้องดูแลในเรื่องของการจัดการโรงเรือน หรือคอกสัตว์ที่ดี มีหลังคา ป้องกันฝน ลม และละอองฝนได้เป็นอย่างดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้ มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ๆ และที่สำคัญควรทำวัคซีนแต่ละชนิดให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละชนิดสัตว์อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ.2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.40
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×