เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จังหวัดลำปาง เตือนชาวนาระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
24 สิงหาคม 2561
155
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยในขณะนี้พื้นที่จังหวัดลำปาง ได้มีการปลูกข้าว ซึ่งอยู่ในระยะกล้าที่กำลังแตกกอ กอปรในระยะนี้มักจะมีศัตรูข้าวเข้ามาทำลาย สร้างความเสียหายแก่ต้นข้าว โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่โคนกอข้าว เหนือระดับน้ำเพียงเล็กน้อย

หากประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีจำนวนหนาแน่นมาก ข้าวจะถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจนมีอาการใบเหลืองในระยะแรก ใบจะค่อย ๆ แห้งไป และในที่สุดต้นข้าวทั้งกอจะเหี่ยวแห้งเป็นหย่อม ๆ และขยายพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนทั่วแปลง ลักษณะถูกน้ำร้อนลวกแห้งตาย เหมือนอาการไหม้ นอกจากนี้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิกมาสู่ต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็นต้นเตี้ย ปลายใบจะบิดเป็นเกลียว

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ทำนาได้เฝ้าระวัง โดยสำรวจแปลงนาทุกสัปดาห์ หากพบการระบาดของเพลี้ยกระโดยสีน้ำตาล ให้รีบแจ้งเกษตรอำเภอทันที เพื่อจะได้ช่วยกันกำจัดและป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากขึ้นในพื้นที่ต่อไป
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2562
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×