เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนกล้วยเฝ้าระวังด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาด
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
31 กรกฎาคม 2561
201
วันนี้ (31 ก.ค. 61) นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน นอกจากการเฝ้าระวังพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากน้ำที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของพืชแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังศัตรูพืชระบาดอย่างต่อเนื่อง หลังกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน ว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พบการแพร่ระบาดของด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาดในพื้นที่ดังกล่าว กว่า 4 ไร่

ทั้งนี้ จากข้อมูลการรายงานของสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จึงมอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่ามีการระบาดของศัตรูพืช และส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรสวนกล้วยมากน้อยเท่าไหร่ โดยจากการลงพื้นที่พบว่า มีการระบาดของหนอนด้วงต้นกล้วยในพื้นที่จริง ซึ่งเมื่อทำการฟันต้นกล้วยที่สงสัยว่าโดนด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วยเจาะกิน พบว่ามีตัวด้วงงวงเจาะชอนไชกัดกินทำลายระบบส่งน้ำและอาหารของเหง้ากล้วยที่อยู่ในระดับพื้นดินโคนต้นไปเลี้ยงลำต้นขาดตอนชะงักไป

ในส่วนของด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วย ตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณกาบกล้วยส่วนลำต้นเหนือพื้นดินขึ้นไปถึงกลางต้น หนอนจะเจาะกัดกินเข้าไปทีละน้อยจนถึงไส้กลางต้น จะเห็นรอบต้นมีรูพรุนทั่วไป ทำให้ต้นกล้วยตาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ให้เกษตรกรใช้กับดักในการป้องกันและลดความความเสียหาย โดยใช้ต้นที่ตัดเครือแล้วมาหั่นเป็นท่อนยาว 30 เซนติเมตรผ่าครึ่งตามยาว และนำมาวางคว่ำรอยผ่าหันลงดินบริเวณใกล้โคนต้น ให้วางท่อนกล้วยกับดักในสวน เพื่อล่อตัวเต็มวัยให้เข้ามาวางไข่ในกับดัก และหมั่นจับตัวเต็มวัยในกับดักมาทำลาย และควรเปลี่ยนท่อนกับดักบ่อย ๆ เพราะท่อนกล้วยเก่าจะเหี่ยวมีประสิทธิภาพลดลง

สำหรับด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยที่มีการระบาดในขณะนี้ เป็นศัตรูพืชที่หากินตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง และเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน จนส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ สำหรับเกษตรกรที่พบเจอด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วยระบาดในพื้นที่ ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอโดยทันที เพื่อระงับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อนุชา หมัดอาด้ำ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 มี.ค. พ.ศ.2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.70
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×