เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนกล้วยเฝ้าระวังด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาด
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
31 กรกฎาคม 2561
234
วันนี้ (31 ก.ค. 61) นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน นอกจากการเฝ้าระวังพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากน้ำที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของพืชแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังศัตรูพืชระบาดอย่างต่อเนื่อง หลังกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน ว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พบการแพร่ระบาดของด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยระบาดในพื้นที่ดังกล่าว กว่า 4 ไร่

ทั้งนี้ จากข้อมูลการรายงานของสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จึงมอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่ามีการระบาดของศัตรูพืช และส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรสวนกล้วยมากน้อยเท่าไหร่ โดยจากการลงพื้นที่พบว่า มีการระบาดของหนอนด้วงต้นกล้วยในพื้นที่จริง ซึ่งเมื่อทำการฟันต้นกล้วยที่สงสัยว่าโดนด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วยเจาะกิน พบว่ามีตัวด้วงงวงเจาะชอนไชกัดกินทำลายระบบส่งน้ำและอาหารของเหง้ากล้วยที่อยู่ในระดับพื้นดินโคนต้นไปเลี้ยงลำต้นขาดตอนชะงักไป

ในส่วนของด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วย ตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณกาบกล้วยส่วนลำต้นเหนือพื้นดินขึ้นไปถึงกลางต้น หนอนจะเจาะกัดกินเข้าไปทีละน้อยจนถึงไส้กลางต้น จะเห็นรอบต้นมีรูพรุนทั่วไป ทำให้ต้นกล้วยตาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ให้เกษตรกรใช้กับดักในการป้องกันและลดความความเสียหาย โดยใช้ต้นที่ตัดเครือแล้วมาหั่นเป็นท่อนยาว 30 เซนติเมตรผ่าครึ่งตามยาว และนำมาวางคว่ำรอยผ่าหันลงดินบริเวณใกล้โคนต้น ให้วางท่อนกล้วยกับดักในสวน เพื่อล่อตัวเต็มวัยให้เข้ามาวางไข่ในกับดัก และหมั่นจับตัวเต็มวัยในกับดักมาทำลาย และควรเปลี่ยนท่อนกับดักบ่อย ๆ เพราะท่อนกล้วยเก่าจะเหี่ยวมีประสิทธิภาพลดลง

สำหรับด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วยที่มีการระบาดในขณะนี้ เป็นศัตรูพืชที่หากินตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง และเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน จนส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ สำหรับเกษตรกรที่พบเจอด้วงงวงเจาะลำต้นต้นกล้วยระบาดในพื้นที่ ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอโดยทันที เพื่อระงับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อนุชา หมัดอาด้ำ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 มิ.ย. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
160.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
160.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
165.00
5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×