เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย มติชน
19 กรกฎาคม 2561
169
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 94% ประเทศที่นำเข้าสำคัญได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออก รวมมากกว่า 20,000 หมื่นล้านบาท เฉพาะประเทศจีนนำเข้าทุเรียนจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่งปริมาณสูงถึง 402,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 17,469 ล้านบาท แต่การส่งออกทุเรียนยังพบปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การส่งออกทุเรียนอ่อน การแอบอ้างสิทธิ์สวมสิทธิ์ของประเทศคู่ค้า ตลอดจนการตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับผลทุเรียน โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศแจ้งว่าการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีนพบปัญหาทุเรียนมาเลเซียแอบอ้างสวมสิทธิ์ทุเรียนของไทยและปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนจำนวนมากโดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง ชนิด Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) ติดไปกับผลผลิต ซึ่งสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของประเทศจีน หรือ AQSI แจ้งขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนของไทยก่อนส่งออกไปประเทศจีน

จากการสำรวจศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด พบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพัฒนาผล-เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว มักพบการระบาดของเพลี้ยแป้งทำความเสียหายแก่ทุเรียน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน และผลแก่ โดยมีมดดำเป็นตัวช่วยคาบพาเพลี้ยไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่ถึงแม้จะไม่ทำให้เนื้อของทุเรียนเสียหาย แต่ก็จะทำให้ผลทุเรียนมีรอยตำหนิ ราคาต่ำและเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 มิ.ย. พ.ศ.2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.40
0.10
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×