เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเตือนชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งให้ดี หวั่นกระทบส่งออก
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย มติชน
19 กรกฎาคม 2561
146
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 94% ประเทศที่นำเข้าสำคัญได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออก รวมมากกว่า 20,000 หมื่นล้านบาท เฉพาะประเทศจีนนำเข้าทุเรียนจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่งปริมาณสูงถึง 402,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 17,469 ล้านบาท แต่การส่งออกทุเรียนยังพบปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การส่งออกทุเรียนอ่อน การแอบอ้างสิทธิ์สวมสิทธิ์ของประเทศคู่ค้า ตลอดจนการตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับผลทุเรียน โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศแจ้งว่าการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีนพบปัญหาทุเรียนมาเลเซียแอบอ้างสวมสิทธิ์ทุเรียนของไทยและปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนจำนวนมากโดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง ชนิด Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) ติดไปกับผลผลิต ซึ่งสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของประเทศจีน หรือ AQSI แจ้งขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนของไทยก่อนส่งออกไปประเทศจีน

จากการสำรวจศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด พบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพัฒนาผล-เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว มักพบการระบาดของเพลี้ยแป้งทำความเสียหายแก่ทุเรียน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน และผลแก่ โดยมีมดดำเป็นตัวช่วยคาบพาเพลี้ยไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่ถึงแม้จะไม่ทำให้เนื้อของทุเรียนเสียหาย แต่ก็จะทำให้ผลทุเรียนมีรอยตำหนิ ราคาต่ำและเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 มี.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
47.50
0.90
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
51.30
0.10
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×