เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ยกระดับทั่วปท.ปศุสัตว์'เตือนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ปศุสัตว์ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูง ยกระดับการเฝ้าระวังหลังพบระบาดชายแดนจีนและเวียดนาม...
18 กุมภาพันธ์ 2562
43
แนะเตรียมรับมือราน้ำค้าง ระบาดในผักกาด-กะหล่ำ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ...
14 กุมภาพันธ์ 2562
56
หนอนกระทู้โผล่ไร่ข้าวโพด เตือนให้กำจัดตามหลักวิชาการปราบอยู่หมัด
กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ได้รับรายงานผ่านสายด่วนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ว่า พบการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ในแปลงปลูกข้าวโพดจ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก และนครสวรรค์ โดยพบการระบาดของหนอนกระทู้หลายระยะการเจริญเติบโตในแปลงเดียวกัน...
22 มกราคม 2562
275
เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัดโรคหมานอน
เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงภาคอีสาน ระวังหอมแดงเป็นโรคหอมเลื้อย ซึ่งเนื้อเยื่อโคนต้นจะเน่าเสียหาย และจะส่งผลปริมาณผลผลิตตกต่ำหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้...
13 ธันวาคม 2561
426
เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเฝ้าระวัง หนอนFall Armywormระบาด
พบหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm กำลังแพร่ระบาดอย่างมากในทวีปแอฟริกาและกำลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดีย ...
15 พฤศจิกายน 2561
358
กรมวิชาการฯเตือนเฝ้าระวัง หนอนชอนใบระบาดมังคุด
เตือนเกษตรกร ในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงขอแนะนำให้ชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ...
24 ตุลาคม 2561
8
เตือนฝนตกชุกสลับอากาศร้อน ระวังโรคสแคปถล่มสวนองุ่น
ช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันสลับกับมีอากาศร้อน ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคป หรือโรคใบจุด ...
21 กันยายน 2561
319
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนหมั่นดูแลและเฝ้าระวังโรคราสีชมพู
ระยะนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ได้เฝ้าระวังโรคราสีชมพู โรครากเน่า โคนเน่า ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตพืชผล สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอใกล้บ้าน...
14 กันยายน 2561
146
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนโรคในสัตว์ที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่า ช่วงฤดูฝน ทางกรมปศุสัตว์มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูฝน บางวันฝนตกหนัก สลับร้อนจัด สัตว์จะอ่อนแอและอาจไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย...
14 กันยายน 2561
118
เตือนสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาด โรคไหม้ข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทำลายของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ...
29 สิงหาคม 2561
180
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
170.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
175.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
175.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
175.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
175.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
175.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
175.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
175.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
175.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×