เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะปราบเพลี้ยจักจั่นมะม่วงช่วงออกดอก
แนะชาวสวนมะม่วงระวังการระบาดของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน...
10 มกราคม 2563
8
เฝ้าระวังหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลือง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังติดตามการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว...
06 มกราคม 2563
9
ระวังเพลี้ยไฟบุกสวนมังคุด
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ...
26 ธันวาคม 2562
20
เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังโรครากขาว
เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังโรครากขาว หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบรากของยางพารา...
17 ธันวาคม 2562
31
เตือนชาวสวนผักรับมือราน้ำค้าง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กะหล่ำปลีกะหล่ำดอก กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง...
09 ธันวาคม 2562
51
อากาศเย็นให้ระวังโรคราแป้งกุหลาบ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคราแป้ง สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ ...
02 ธันวาคม 2562
46
แนะชาวไร่ข้าวโพดสกัดหนอนกระทู้ระบาด
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก ตามหลักวิชาการ...
26 พฤศจิกายน 2562
51
เตรียมรับมือโรคแอนแทรคโนสในกาแฟ
กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส จะพบในระยะที่ต้นกาแฟเริ่มติดผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต...
22 พฤศจิกายน 2562
57
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย...
13 พฤศจิกายน 2562
81
เตือนหนอนเจาะผลส้มโอ
แนะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอในระยะที่ต้นส้มโอติดผล...
07 พฤศจิกายน 2562
227
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-34°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.81
0.08
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.00
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×