เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่
เตือนเกษตรกรระวังโรคเหี่ยวบุกสวนกล้วย
เตือนภัย โดย แนวหน้า
19 กรกฎาคม 2562
85
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนกล้วยในระยะที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการโรคเหี่ยว ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย มักพบแสดงอาการของโรคมากในระยะที่ต้นกล้วยสร้างปลีจนถึงระยะติดผล อาการเริ่มแรก พบใบกล้วยเหี่ยวเหลืองและลุกลามเหลืองจากขอบใบเข้ากลางใบ ก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับลำต้น และทยอยหักพับตั้งแต่ใบด้านนอกเข้าสู่ใบด้านใน ซึ่งระยะแรกใบยอดยังเขียวตั้งตรง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และใบทั้งหมดจะเหี่ยวแห้ง หากตัดลำต้นกล้วยตามขวาง หรือตามยาวจะพบเนื้อในของกาบใบบางส่วนเน่าเป็นสีน้ำตาล ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก หากพบกล้วยแสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลาย จากนั้น โรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัด ให้ทั่วหลุมที่ขุดต้นเป็นโรคออกไปหรือกอที่เป็นโรค อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อหลุม และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

นอกจากนี้ เกษตรกรควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี และควรระมัดระวังการให้น้ำ โดยไม่ให้น้ำไหลผ่าน จากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติ หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่ หลีกเลี่ยง การปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก ให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค หรือชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอีไตรไดอะโซล+ควินโตซีน 6%+24% อีซี หรือสารคาร์เบนดาซิม50% เอสซี หรือสารทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
35.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.39 บาท
ดีเซล
26.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ค. พ.ศ.2562
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
40.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
40.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×