แวดวงเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
17 ตุลาคม 2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-24°C
นครราชสีมา
22-25°C
ชลบุรี
24-27°C
นครศรีธรรมราช
23-33°C
ภูเก็ต
26-30°C
THUNDERSHOWERS
SCATTERED SHOWERS
MOSTLY CLOUDY
PARTLY CLOUDY
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในต้นข้าว
เตือนภัย โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
03 ตุลาคม 2560
36
ในระยะนี้ขอให้ชาวนา หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ตรวจนับความหนาแน่นของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่การแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นศัตรูพืชสำคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่ทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตลอด อีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีในนาข้าวทำให้เกิดการดื้อยา และทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ยิ่งทำให้การระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น

"เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนดำ แบ่งออกเป็นชนิดปีกสั้นและชนิดปีกยาว อพยพเคลื่อนย้ายด้วยการอาศัยกระแสลมช่วย ลักษณะการเข้าทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งตายเป็นหย่อมๆ โดยมากจะพบในระยะแตกกอถึงออกรวง นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคใบหงิกในข้าวอีกด้วย"

นายพีระเดช สายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ช่วงนี้ยังไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หลายอำเภอ แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ และดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกร เนื่องจากในช่วงฤดูนาปีพื้นที่โดยรอบที่เคยเกิดการระบาด และพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะเกิดการระบาดซ้ำขึ้นอีก

จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวัง สำรวจปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หากเกษตรกรสำรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 7 – 10 ตัวต่อจุดสำรวจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการควบคุมตามคำแนะนำทางวิชาการ เช่น ควรกำจัดตัวแก่ที่มาเล่นแสงไฟตามบ้านด้วยการใช้สวิงโฉบ ใช้ใบตองทาน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วหรือกาวเหนียว ใช้เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ ทั้งนี้ควรทำโดยพร้อมเพรียงกันในแต่ละชุมชนเพื่อลดจำนวนตัวแก่ที่จะวางไข่ในนา การระบายน้ำออกจากแปลงนาเพื่อให้แปลงนาไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของเพลี้ย และมดสามารถขึ้นมากัดกินเพี้ยได้ แต่ถ้าพบมากกว่า 5 ตัวต่อจุดสำรวจ ควรฉีดพ่นด้วย “เชื้อราบิวเวอเรีย” หรือสารสกัดสะเดา หากการระบาดมีความรุนแรงมากก็จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการควบคุมแต่ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของราชการ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังการระบาดในแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้สารเคมีโดยไม่มีความจำเป็นเพราะจะทำให้เกิดการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ แพร่กระจายมากขึ้น และยังเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-24°C
นครราชสีมา
22-25°C
ชลบุรี
24-27°C
นครศรีธรรมราช
23-33°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ต.ค. พ.ศ.2560
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
15.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×