แวดวงเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
20 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
THUNDERSHOWERS
CLOUDY
เฝ้าระวัง'หนอนห่อใบข้าว'ระบาด สสก.2เตือน8จังหวัดตะวันตกจับตา-ชี้ช่องสกัดทำลายผลผลิต
เตือนภัย โดย http://www.ryt9.com/s/nnd/2824446
17 พฤษภาคม 2561
18
นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี (ศทอ.สุพรรณบุรี) เปิดเผยว่า ศทอ.สุพรรณบุรี ได้ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก พบว่า บางพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 40-60 วัน และบางพื้นที่กำลังเริ่มต้นที่จะปลูกข้าว ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกชุก จึงอยากเตือนให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยหนอนจะแทะผิวใบส่วนที่เป็นสีเขียว บริเวณใบที่ถูกทำลายจะเป็นทางขาวขนานกับเส้นกลางใบ ทำให้การสังเคราะห์แสงลดลง ถ้าระยะข้าว ออกรวงหนอนจะทำลายใบธง ทำให้เมล็ดข้าวลีบ ผลผลิตลดลง

หนอนห่อใบข้าวตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกสีน้ำตาลเหลือง ตรงกลางปีกมีสีน้ำตาลพาดขวาง 2-3 แถบ เพศเมียวางไข่เวลากลางคืน ประมาณ 300 ฟอง บนใบข้าวขนานกับเส้นกลางใบ เป็นกลุ่มๆ ละ 10-12 ฟอง มองเห็นด้วยตาเปล่า ระยะไข่ 4-6 วัน ระยะตัวหนอน 5-6 ระยะ หนอนระยะที่ 5 เป็นวัยที่กินใบข้าวได้มากที่สุด เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัดโดยด่วน อย่างไรก็ตาม หนอนห่อใบข้าวจะระบาดรุนแรงในแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงๆ ดังนั้น แนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมหรือควรงดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ควรมีการกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของหนอนห่อใบข้าวในพืชอาศัย

ที่สำคัญหนอนห่อใบข้าวมีศัตรูธรรมชาติ จำพวกตัวห้ำตัวเบียน ที่คอยควบคุมอยู่หลายชนิด หากพบหนอนห่อใบข้าวเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่น เพราะจะทำให้ศัตรูธรรมชาติตาย ทำให้หนอนระบาดรุนแรงมากขึ้น เกษตรกรสามารถใช้วิธีกล โดยใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวหรือตัดใบข้าวที่งามแล้วเฝือใบทิ้งเพื่อลดการระบาด หากพบการทำลายของหนอนห่อใบข้าวระยะแรกๆ ให้ใช้สารสกัดสะเดาฉีดพ่น เฉพาะบริเวณที่พบการทำลายเท่านั้นอย่างต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง ทุก 5 วันในช่วงเย็น แต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทอยด์สังเคราะห์ หรือสารผสมกลุ่มไพรีทอยด์สังเคราะห์ ในนาข้าวระยะหลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลาย แนะนำให้ใช้สารแมลงประเภทดูดซึม เช่น เบนซัลแทป (แบนคอล 50% ดับบิวพี) อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, พีโปรนิล (แอสเซนต์ 5% เอสซี) อัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร, คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80-110 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่นเฉพาะบริเวณที่มีใบถูกทำลายจนเห็นเป็นรอยขาว
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 พ.ค. พ.ศ.2561
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,750.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×