เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เตือนภัย โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
22 มีนาคม 2562
10
นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm : FAW) ในแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ พบการระบาดในบางพื้นที่ของจังหวัดตรัง จึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพราะหนอนชนิดนี้ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดและมีพืชอาหารมากกว่า 50 ชนิด เข้าทำลายข้าวโพด ตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพด ทำให้ต้นอ่อนตาย ต้นไม่เจริญเติบโต ฝักไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายถึงร้อยละ 73

ทั้งนี้ แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงข้าวโพด ตั้งแต่งอก เพื่อควบคุมก่อนการระบาด หากพบกลุ่มไข่ที่มีขนสีน้ำตาลปกคลุม หรือพบหนอนที่มีส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือพบผีเสื้อกลางคืน ขนาด 3.2-4 เซนติเมตร มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า เมื่อกางปีกมีแถบลักษณะวงรีสีน้ำตาล เกษตรกรพบสามารถควบคุม และป้องกันได้หลายวิธี

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร หากพบอาการระบาดหนอนกะทู้ข้าวโพดดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 มี.ค. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
155.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
155.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
155.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
155.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
160.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×