เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
27 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
THUNDERSHOWERS
CLOUDY
MOSTLY CLOUDY
PARTLY CLOUDY
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.46 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ก.พ. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
8,400.00
0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
8,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×