เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร


10 ประโยชน์จากออกซิน(Auxins)
ออกซิน(Auxins) เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เราสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองด้วยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่พบมากสุดในพืช คือ ชนิด IAA( Indole-3-Acetic Acid) สำหรับบทบาทของออกซินที่พืชผลิตขึ้นนั้นหลักๆ เป็นไปเพื่อการยืดขยายเซลล์หรือเพิ่มจำนวนเซลล์ พบมากในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญ เช่น ตายอด,ปลายราก,ยอดอ่อน,ตา,ผลอ่อน หรือ ในส่วนต่างๆ ของพืชที่กำลังเจริญเติบโต และมีอิทธิพลต่อการข่มตาข้างไม่ให้เจริญ (Apical Dominance) ตามธรรมชาติแล้วพืชจะเคลื่อนย้ายออกซินจากส่วนยอดลงโคนต้น ผ่านท่อน้ำ-ท่ออาหารของพืช 
10 สิงหาคม 2560
578
แกงจืดเกี๊ยวไก่กะหล่ำปลียัดไส้ อ่านต่อ>
11 กันยายน 2558
1,682
8 สูตรอาหารเลี้ยงแพะเนื้อ(แพะขุน)ประหยัดต้นทุน อ่านต่อ>
13 กรกฎาคม 2560
734
น้ำส้มควันไม้ใช้ทำอะไรได้บ้าง? 29 วิธีใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร อ่านต่อ>
14 มีนาคม 2560
15,918
รายละเอียดทั้งหมด


สร้างอาหารเสริมโคขุนจากฟางข้าว โดยไม่ต้องหมัก
ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่นิยมนำมาเป็นอาหารในการเลี้ยงโค กระบือ เนื่องจากหาง่าย ราคาถูก และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ฟางข้าวมีเยื่อใยสูงเหมาะกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ สารอาหารที่ได้จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ จำต้องนำมาเพิ่มโปรตีนและเพิ่มพลังงานเสริมเข้าไปในฟางข้าว ก่อนนำไปให้โคกิน อ่านต่อ>
12 มิถุนายน 2560
607
เห็ดออกดอกดีขึ้น ด้วยเทคนิคการให้อาหารทางอากาศ อ่านต่อ>
6 กรกฎาคม 2560
891
ไคโตซานจากกะปิ อ่านต่อ>
30 มีนาคม 2560
1,440
วิธีการตรวจสอบดินในแปลงปลูกว่ามีอินทรีย์วัตถุหรือไม่ อ่านต่อ>
21 สิงหาคม 2560
473
รายละเอียดทั้งหมด
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×