เกษตรกรต้นแบบ
ประเทศไทย เดินตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เกษตรกรไทยจึงมีความจำเป็นต้องเป็น “เกษตรกร 4.0” เช่นกัน นั่นคือ เกษตรกรไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้นและเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มากขึ้น เพราะเป็นผู้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เปลี่ยนจากที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2559
เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบครบวงจร
ด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวเกษตร ทำให้ได้สัมผัสการเกษตรตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้เกิดความสำนึกรักในผืนดินที่ทำกิน และอยากพัฒนาอาชีพเกษตร อยากทำเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนประกอบกับมีที่ดินทำกินอยู่ใกล้โรงงานแป้งมันซึ่งถือเป็นความโชคดี ที่ทำให้สามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน มีธาตุอาหาร เหมาะสมกับการปลูกหญ้าเป็นอย่างดี ทำให้หญ้าเจริญเติบโตเป็นอย่างดี มีน้ำใช้รดหญ้าตลอดปี ทำให้สามารถตัดหญ้าจำหน่ายได้ตลอด
< เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2560
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2558 >
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×