เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เกิดจากแนวความคิดเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน ทั่วไปได้รู้จักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" มีความแตกต่างกัน เพื่อต่อยอดความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทุกแนวคิดล้วนมีจุดร่วมสำคัญคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2559
เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบครบวงจร
ด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวเกษตร ทำให้ได้สัมผัสการเกษตรตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้เกิดความสำนึกรักในผืนดินที่ทำกิน และอยากพัฒนาอาชีพเกษตร อยากทำเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนประกอบกับมีที่ดินทำกินอยู่ใกล้โรงงานแป้งมันซึ่งถือเป็นความโชคดี ที่ทำให้สามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน มีธาตุอาหาร เหมาะสมกับการปลูกหญ้าเป็นอย่างดี ทำให้หญ้าเจริญเติบโตเป็นอย่างดี มีน้ำใช้รดหญ้าตลอดปี ทำให้สามารถตัดหญ้าจำหน่ายได้ตลอด
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2558 >
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×