เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เกิดจากแนวความคิดเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน ทั่วไปได้รู้จักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" มีความแตกต่างกัน เพื่อต่อยอดความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทุกแนวคิดล้วนมีจุดร่วมสำคัญคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2560
เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบครบวงจร
หลายคนเริ่มมองอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลังเกษียณ แต่แน่ใจหรือว่าการไปเริ่มต้นตอนอายุ 50 - 60 นั้นจะมีเรี่ยวแรงพลิกแพลง หรือทำอะไรได้มากเท่ากับแรงกายในวัยหนุ่มสาว ครั้นจะมาปลูกต้นไม้เอาผลในช่วงนี้ คงไม่ทันกินทันใช้ เพราะต้นไม้กว่าจะเติบโตให้ผลผลิตนั้นต้องใช้ทั้งใจ กาย และ เวลาในการจัดการดูแล หากสุดท้ายแล้วชีวิตนั้นโหยหาธรรมชาติและอาชีพที่สร้างสุขให้ได้อย่างแท้จริง การหันมาเริ่มต้นในอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นชีวิต น่าจะเป็นคำตอบให้ตัวเองได้ตั้งแต่แรก เพราะการเริ่มต้นเร็วกว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไวกว่า แล้วจะปล่อยให้เวลาผ่าน จนสังขารร่วงโรยอยู่ทำไม ในเมื่อท้ายที่สุดแล้วคนเราก็ต้องกลับมาตายบ้าน มาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่บ้านเกิดของตนอยู่ดี!
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2559 >
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×