สวนเงินไร่ทอง 
 
การปลูกผักกูดแซมสวนไม้ผล
รักบ้านเกิดทีม 20 เมษายน 2560
พื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชุมชื้นอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมทำสวนผลไม้
ทั้งสวนจึงเป็นพื้นที่สำหรับไม้ยืนต้น ส่วนพื้นที่ด้านล่างนั้นกลับว่างเปล่าคุณสมหมาย จึงได้ปรับแนวคิด ปรับพื้นที่ว่างเปล่าใต้ต้นไม้ผลมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชทำเงิน สร้างรายได้เสริม ด้วยการนำผักกูดมาปลูกแซม ซึ่งผักกูดถือว่าเป็นผักที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมาก โดยจะวัดได้จากผลผลิตมีออกมาเท่าไหร่ก็จำหน่ายได้หมด ทั้งการปลูกก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณสมหมายจึงยึดการปลูกผักกูดแซมสวนไม้ผลเป็นพืชเสริมรายได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนวิธีการปลูกนั้นคุณสมหมายได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้
แชร์
24,545
การเลือกพื้นที่ปลูกผผักกูด :ควรเลือกปลูกในพื้นที่ร่มรำไร ไม่ควรปลูกในที่มีแสงแดดจัด ในที่ไม่มีร่มเงาสามารถปลูกแบบโรงเรือนได้ดี แต่ต้องมีน้ำเพียงพอ มีแหล่งน้ำสะอาด ดินมีอินทรียวัตถุสูง อุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย
มีความชื้นสูง ไม่จำเป็นต้องระบายน้ำได้ดี ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5-7 หลีกเลี่ยงดินที่เหนียวจัด หรือดินลูกรัง แต่ถ้าจะปลูกควรปรับปรุงดินให้ร่วนซุย โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก

การปลูกผักกูด :

1.เตรียมแปลงปลูกโดยการพรวนดินใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก แล้วขุดหลุมปลูก ระยะ50x50 เซนติเมตร หรือ 50x70 เซนติเมตร

2.นำต้นผักกูดที่ตัดแยกออกมาตัดใบเสียครึ่งหนึ่งเพื่อลดการคายน้ำ และนำลงหลุมปลูกให้น้ำสม่ำเสมอ

3.เมื่อผักกูดเริ่มตั้งตัวได้ให้ใส่ปุ๋ยคอก โดยเฉพาะขี้ไก่กระทงที่ผสมกับแกลบต้องไม่ปนเปื้อนโซดาไฟ ใส่ในอัตราไร่ละ 500 กิโลกรัม ทุก 3 เดือน ควรหลีกเลี่ยงปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียเนื่องจากการปฏิบัติของเกษตรกรการใส่ปุ๋ยยูเรียจะทำให้ต้นผักกูดงามมากในระยะ 7-15 วันแรก หลังจากนั้นต้นผักกูดจะเหลืองและบำรุงรักษายากมาก

4.การให้น้ำ ผักกูดต้องการน้ำในการเจริญเติบโตมาก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ผู้ปลูกต้องทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ โดยให้น้ำในช่วงเช้านาน 1 ชั่วโมง สำหรับในช่วงบ่ายถึงเย็นให้น้ำนาน 2 ชั่วโมง จะทำให้ได้ยอดอ่อนที่อวบ และน้ำหนักมากขึ้น การปลูกผักกูดควรเลือกพื้นที่ที่มีร่มเงา เช่น ในสวนกล้วย สวนยางพารา สวนไม้ผล เป็นต้น ถ้าในที่ไม่มีร่มเงาเกษตรสามารถทำโรงเรือนคลุมโดยใช้ซันแลนด์ ขนาด 60-80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกรองแสงแดด เนื่องจากผักกูดไม่ชอบแสงแดดจัด

การขยายพันธุ์ :ใช้หัวไหล นิยมขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผักกูดนั้นจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ
จึงเหมาะที่จะขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝน

โรคแมลงที่สำคัญ :-

การเก็บเกี่ยว : เมื่อปลูกได้ 6 เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยเก็บ 3 วัน / ครั้ง

---------------------- ^ ^ ----------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณสมหมาย เกตุแก้ว
หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×