ปศุสัตว์เศรษฐี 
 
เทคนิคการหัดให้ลูกกบกินอาหารเอง
รักบ้านเกิดทีม 20 เมษายน 2560
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับคุณลุงจรวย มาแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ /วิทยากรชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการฝึกหัดให้ลูกกบกินอาหารเองตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณลุงจรวย มาแก้ว ได้พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ มีความเป็นอยู่แบบสังคมเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี้ คือ สวนสมรม (ผสมผสาน)ทำไร่ สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และอาหารการกินของชาวอำเภอลานสกา จึงเรียบง่าย เพราะทำเองกินเอง สุขภาพก็ดีเอง วันนี้ คุณลุงจรวย มาแก้ว จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้ ให้กับพี่น้องเกษตรที่กำลังเลี้ยงกบระยะลูกกบ ตามเศรษฐกิจพอเพียง แบบฉบับชาวบ้านมาฝาก ต้องฝึกหัดให้ลูกกบให้กินอาหารสังเคราะห์ในช่วงแรกก่อน เนื่องจากถ้าให้ลูกกบกินอาหารธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่มีอาหารธรรมชาติไม่พอเพียง ดังนั้นจึงควรฝึกให้กินอาหารสังเคราะห์ให้เป็นก่อน
แชร์
2,175
การฝึกให้ลูกกบกินอาหาร

1. การให้อาหารเสริมจากธรรมชาติ เช่นปลวก ไส้เดือน จิ้งหรีด หรือหนอนนก จากที่เราสามารถเพาะเลี้ยงได้เอง ควรฝึกเริ่มตั้งแต่ระยะที่ลูกอ๊อดหางหดหมดมีขา 4 ขาเจริญครบสมบูรณ์ เรียกระยะเริ่มขึ้นกระดาน ให้อาหารสังเคราะห์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเล็กพิเศษใช้เลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลาดุกเล็ก หรือปลาสดบดละเอียดผสมรำที่เกษตรกรผลิตขึ้นเอง 3 - 5 เปอร์เซ็นต์/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม มีโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 30-35 เปอร์เซ็นต์

2. วิธีการฝึกให้ลูกกบกินอาหารทำได้หลายวิธี คือ ใส่อาหารในภาชนะหรือบนจานแล้ววางปริ่มนํ้า หรือโรยอาหารเม็ดลงในนํ้า ถ้าโรยอาหารลงในนํ้าต้องโรยในบริเวณที่ลูกกบสามารถนั่งได้และหัวไม่จมนํ้า ซึ่งทั้งสองวิธีนี้สามารถใช้ได้ในกบทุกพันธุ์ เท่านี้ลูกกบที่เลี้ยงก็สามารถกินอาหารได้เอง และเพิ่มอัตราการรอดของลูกกบอีกด้วย

การคัดเลือกลูกกบ มาเลี้ยงก็เหมือนกัน นับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง เพราะถ้าสามารถดูว่าที่จับมานั้นเป็นลูกกบหรือลูกเขียดแล้วปัญหานี้จะหมดไปบางท่านจับลูกเขียดมาเลี้ยงไว้ก็ไม่โต ลูกเขียดก็คือเขียด ถ้าเป็นกบก็จะเป็นกบนั้นเอง มีข้อสังเกตโดยให้จับกบหงายท้องแล้วดูที่ใต้คาง ถ้าเป็นกบจะมีลายริ้วสีดำ ผิวของลูกกบจะมีสีคล้ำกว่าลูกเขียด สาหรับลูกเขียดใต้คางจะเป็นสีขาวธรรมดา ลูกกบจะมีมากในช่วงฤดูฝนเหมาะที่จะจับมาเลี้ยง.

ประโยชน์ที่ได้รับ

-เป็นการฝึกหัดให้ลูกกบกินอาหารเอง
-เพิ่มอัตราการรอดของลูกกบ
-ประหยัดอาหารและยังช่วยให้ลูกกบโตเร็ว
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์ จนท. Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรวย มาแก้ว. ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2555....
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×