ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ. 60
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือ...
จ.พระนครศรีอยุธยา
3.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล...
จ.หนองคาย
15.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
18.50
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่...
จ.ชุมพร
19.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด