สัตว์-แมลงศัตรูพืช
ไม้ผล
มวนลำไย(แมงแกง) ศัตรูลิ้นจี่-ลำไย ช่วงแตกยอด-ติดผลอ่อน
13 มิถุนายน 2559
2,734
มวนลำไย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายให้กับลำไยและลิ้นจี่โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่น มีการระบาดอยู่ประจำในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tessaratoma papillosa Drury

วงศ์ : Pentatomidae

อันดับ : Hemiptera

++ รูปร่างลักษณะ ++

ตัวเต็มวัย มีสีน้ำตาลปนเหลือง รูปร่างคล้ายโล่ มีขนาดยาวประมาณ 25-31 ซม. และส่วนกว้างประมำณ 15-17 ซม. ตัวเต็มวัยเพศเมียวำงไข่เป็นกลุ่มตามใบหรือเรียงตามก้านดอก
ไข่ กลุ่มหนึ่งจะมีจำนวนโดยเฉลี่ย 14 ฟอง ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนประมาณ 7-15 วัน
ตัวอ่อน จะมีสีแดงมีกรลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะตัวอ่อนกินเวลาประมาณ 61-74 จึงจะเจริญออกมาเป็นตัวเต็มวัย

พืชอาหาร : ลำไย ลิ้นจี่ ตะครอ ทองกวาว และประคำดีควาย (ส้มป่อยเทศ)
++ การป้องกันกำจัด ++

1. ปล่อยแตนเบียนไข่ Anastatus sp. เพื่อทำลายไข่ของมวนลำไยในธรรมชาติ

2. ควรตัดแตงกิ่ง เพื่อไมใหสวนลำไยและลิ้นจี่หนาทึบจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซอนและพักอศัยของตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู

3. ใช้สารเคมีแลมป์ด้าไซฮาโลทริน (คาราเต้ 2.5 % EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20
หรือเฟนวาลีเลต (ซูมิไซดิน 20% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล
(เซฟวิน 85% WP) อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ผลลำไยคุณภาพดี พร้อมเก็บเกี่ยว
มวนลำไยเข้าทำลายดอกและผลอ่อน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.เข้าถึงได้จาก : http://www.doae.go.th/uploads/agriqua-20160608-093542.pdf
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×