ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีและการนำไปใช้
สูตรใส่ปุ๋ยเร่งต้นมะนาว บำรุงให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมผลิตดอกออกผล
17 พฤศจิกายน 2559
2,975
ที่ไร่กาญจนา หมู่ที่2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางที่นี่คือไร่มะนาวสายพันธุ์ตาฮิติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน มะนาวกว่า4,000 ต้นได้รับการดูแลโดยคุณอเนก ประสม เจ้าของไร่ คุณอเนกเล่าผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า กว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ได้ลองผิดลองถูกในการคิดค้นสูตรดูแลมะนาวให้ได้ผลผลิตดีมานานพอสมควร มะนาวที่ไร่กาญจนาสามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และผลผลิตที่ได้ยังมีจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้เพราะความเอาใจใส่ของคุณอเนกในการดูแลต้นมะนาว
การใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้พอเหมาะ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด
คุณอเนกกล่าวว่า มะนาวจะให้ผลผลิตดี เกษตรกรต้องดูแลต้นมะนาวให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งได้คิดค้นสูตรใส่ปุ๋ยเร่งต้นมะนาว บำรุงให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมผลิดอกออกผล โดยมีสูตรการใส่ปุ๋ย เมื่อต้นมะนาวมีอายุ1-2ปีมีวิธีการใส่ปุ๋ยแบ่งเป็นชั้นๆ ดังนี้
-ชั้นที่1 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร24-7-7 หรือ สูตร15-15-15 อย่างใดอย่างหนึ่ง 100 กรัมต่อต้น
- ชั้นที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (ซื้อตามร้านทั่วไป) 200 กรัมต่อต้น
- ชั้นที่3 ใส่ปุ๋ยหมักพด.1 ชั้นบนสุด 1กิโลกรัมต่อต้น
การใส่ปุ๋ยทั้ง 3ชั้นให้ใส่รอบๆโคนต้นในครั้งเดียว ใส่ปุ๋ยตามสูตรดังกล่าวเดือนละ1ครั้ง แล้วให้น้ำตามปกติ สูตรนี้จะช่วยเร่งต้นมะนาวให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงเร็ว เมื่อต้นและใบมีความแข็งแรงจะส่งผลให้มะนาวสามารถติดดอกและออกผลได้ดี
คุณอเนกกล่าวต่อว่า สูตรดังกล่าว เป็นสูตรทั่วไปที่คิดค้นขึ้นเอง และลองผิดลองถูกมานานพอสมควรสำหรับดูแลมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติ ทั้งนี้เพื่อดูแลต้นมะนาวในสภาพดินลูกรังที่เป็นเนินเขา และสูตรดังกล่าวได้ทดลองใช้จริงในไร่มะนาวทั้งหมดกว่า 4,000 ต้น จึงอยากแนะนำเกษตรกรที่สนใจปลูกมะนาว หรือปลูกมะนาวอยู่แล้วทุกสายพันธุ์ ควรเอาใจใส่ให้ปุ๋ยและน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้อยากให้ตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อให้ทราบว่าดินที่ปลูกมะนาวขาดธาตุอาหารใดสำหรับการเจริญเติบโตของต้นมะนาว
การใช้เศษวัสดุทางการเกษตรหรือเศษวัชพืชคลุมดินรักษาความชื้นเอาไว้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายอเนก ประสม
เลขที่147 หมู่2บ้านแจ้คอน
ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง 52120
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×