เห็ด
เห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
11 พฤษภาคม 2559
1,246
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
วัสดุที่ใช้แทนฟางข้าวคือ ใบตองกล้วยนั่นเอง
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
- ใบตองกล้วย
- เชื้อเห็ดฟาง
- ลำไม้ไผ่
- เชือก
- ถุงดำ
ขั้นตอนในการเพาะเห็ดกองเตี้ยจากใบตอง
- นำใบตองกล้วย ตัดออกมาไปตากแห้ง และนำมามัดรวมกัน โดยใน1กองจะใช้ประมาณ 6 มัด แต่ละมัดจะนำใบตองกล้วยแห้งมามัด ๆละประมาณ 10 ใบ ทำการตัดแบ่งครึ่งมัดหัวท้ายป้องกันการเลื่อนหลุด
- เมื่อมัดใบตองกล้วยแห้งแล้ว ให้นำไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมากองเรียงไว้
- นำเชื้อเห็ดฟาง ครึ่งก้อนใช้สำหรับ 1 กอง โดยเอาเชื้อเห็ดฟางมาผสมกับมูลโคแล้วทำการโรยบนกองใบกล้วย และรอบๆใบกล้วย
- ทำการปักหลักด้วยลำไม้ไผ่ ทำไว้ทั้งสี่มุมของกองใบกล้วย โดยหลักไม้ให้มีความสูงประมาณ 50 ซ.ม. เพื่อให้เกินขอบส่วนบนของกองใบตองกล้วยที่ทำอาหารสำหรับการเดินเชื้อเห็ดฟาง
- หลังจากปักหลักแล้วให้ผูกเชือกโยงไขว้ไปมาระหว่างหลักเพื่อเป็นที่รองพลาสติกเพื่อคลุมกองใบตองกล้วย
- นำผ้าพลาสติกสีดำมาคลุมไว้อีกชั้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ เพราะเห็ดฟางจะชอบความชื้น โดยทำการรดน้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง (รดน้ำสังเกตพอชื้นแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกไว้เพื่อรักษาความชื้นและเร่งการออกดอกของเห็ดฟาง)
- จากนั้นใช้เวลาประมาณ 7 วัน เห็ดก็จะเริ่มออกดอกสามารถเก็บผลผลิตได้
สำหรับวิธีการเพาะเห็ดฟางจากใบตองกล้วยแห้ง จะช่วยให้ผลผลิตดอกใหญ่กว่าการเพาะด้วยฟางข้าว โดยจำนวนกองใบตองกล้วยแห้ง 1 กอง จะให้ผลผลิต 1 กิโลกรัม และหลังจากการเก็บผลผลิตแล้ว กองใบตองกล้วยก็นำไปย่อยสลายเป็นปุ๋ย หรือปล่อยทิ้งไว้เป็นที่อาศัยของปลวก และมด และยังสามารถนำไปเป็นอาหารปลาได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีประโยชน์มาก และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ใช้เชือกขึงไขว้กันแบบนี้เพื่อคลุมพลาสติกได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายวีระ สิทธิสาร บ้านสระคูณ
ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×