ไม้ป่า
ไผ่
สูตรปุ๋ยบำรุงต้น-กระตุ้นการแตกหน่อไผ่เลี้ยง
09 กุมภาพันธ์ 2560
1,555
คุณวีระ สุทธิสาร ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำเกษตรแบบผสมผสานจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ยืนต้น รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถนำสิ่งรอบๆตัวที่อยู่รอบๆบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในการทำเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นอย่างดี ด้วยสูตรง่ายๆ คือ สูตรปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ใช้บำรุงและกระตุ้นหน่อไปในตัวด้วยดังนี้
การใส่ปุ๋ยบำรุงไผ่ ให้ใส่รอบกอแบบนี้
ส่วนผสม :

1. ใบไผ่ 10 กิโลกรัม
2. ขี้วัว 10 กิโลกรัม
3. น้ำเปล่า 20 ลิตร

ขั้นตอนการทำ :

นำใบไผ่ 10 กิโลกรัม ขี้วัว 10 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นรดน้ำตาม และคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที หมักทิ้งไว้เป็นเวลา 2 เดือน แล้วนำไปใช้ได้เลยการนำไปใช้ :

ขุดดินรอบทรงพุ่มหรือกอไผ่ให้ลึก ประมาณ 1 ฝ่ามือ(ตามรูป) จากนั้นนำปุ๋ยหมักใบไผ่ที่หมักได้ที่แล้ว ใส่ลงไป ในอัตราส่วน 5 กิโลกรัม ต่อ กอ แล้วกลบดินเบาๆ

ประโยชน์ :

ช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบรูณ์ ดินร่วนซุย และ เพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดิน ทำให้ต้นไผ่แข้งแรงและออกหน่อดีขึ้น
ปุ๋ยบำรุงไผ่ จะมีใบไผ่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งหาได้ง่ายๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายวีระ สิทธิสาร บ้านสระคูณ
ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×