ไม้ป่า
ไผ่
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
12 พฤษภาคม 2559
2,152
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
คุณวีระ ตกแต่งกอไผ่ให้ออกหน่อเร็วขึ้น
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากไผ่เลี้ยง หวานมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตให้ไผ่ออกหน่อได้ทั้งปี ซึ่งหากมีการผลิตให้มีหน่อนอกฤดูได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะจำหน่ายหน่อไผ่ได้ในราคาสูงมาก แต่พอเข้าสู่ฤดูกาลปกติ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เกษตรกรจะจำหน่ายหน่อไผ่ได้ในราคาถูก เพราะหน่อไผ่จะออกมากในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นไผ่ที่เกษตรกรปลูกหรือไผ่ป่า ดังนั้นถ้าเกษตรกรควบคุมและบังคับให้ไผ่ออกนอกฤดูได้ตามช่วงเวลาดังกล่าวก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
คุณวีระ ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงไผ่หวานไว้ว่า การขยายพันธุ์ไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้นนั้นทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่คุณวีระทำแล้วได้ผลดี คือ การกระตุ้นกิ่งตอนให้ออกรากดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากไว้ตามคำแนะนำดังนี้
การกระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น :

ระหว่างที่ตอนราก หากพบว่ากิ่งตอนนั้นมีกิ่งแขนงแตกออกมา ให้ใช้ด้านสันมีดเคาะที่กิ่งแขนงเพื่อทำการริดกิ่งแขนงออก) ให้หมดหรือทำทุกครั้งที่เห็นกิ่งแขนงแตกออกมา เพื่อลดการแย่งอาหาร และ เป็นการบังคับให้พืชส่งอาหารไปช่วยในการสร้างรากแทน เพียงเท่านี้ก็ช่วยกระตุ้นรากให้กับต้นไผ่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารกระตุ้นรากให้มีต้นทุนเพิ่มแล้ว
หน่อไผ่ที่ถูกกระตุ้นให้ออกนอกฤดู
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายวีระ สิทธิสาร บ้านสระคูณ
ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×