ไม้ประดับ
การจัดการไม้ประดับ
สูตรดินผสมสำหรับเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป
25 กันยายน 2560
11,155
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านนั้นเป็นความเพลินเพลินของสมาชิกภายในบ้านที่สามารถร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ แต่ผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายท่านมีปัญหาเรื่องการเตรียมดินในการเพาะปลูกเพราะหากเลือกดินไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ต้นไม้แคระแกร็นไม่สวยงามตามความตั้งใจ วันนี้ทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี จึงนำสูตรการเตรียมดินเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่ายมาฝาก ดังนี้
สูตรดินผสมสำหรับการเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ :

1. แกลบดิบ จำนวน 3 ส่วน

2. ขุยมะพร้าว จำนวน 5 ส่วน

3. ดิน จำนวน 2 ส่วน (อาจจะใช้ดินที่หาเอาบริเวณบ้าน หรือดินถุงสำเร็จรูปก็ได้)

วิธีการเตรียมดินเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ :

นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยไม่ต้องหมัก สามารถนำไปใช้ ในการเพาะชำ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ ได้ทันที ดินสูตรนี้จะช่วยให้ไม้ดอกไม้ประดับเจริญเติบโตได้ดีและสวยงามแล้วค่ะ

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิถี พลตัน. เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ การปลูกและเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดสระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×