สัตว์น้ำเค็ม
ปูทะเล
วิธีจับปูทะเลขายให้ได้ราคา
05 มิถุนายน 2552
20,538
"ปูทะเล" เป็นสัตว์น้ำเค็ม ชอบอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนโดยทั่วไป ช่วงฤดูจับคู่ปูทะเลจะอาศัยอยู่ในหลุมทั้งตัวผู้และตัวเมีย จะใช้วิธีเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปูทะเลจะกินตามพื้นดินเลน โดยจะกินสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร “ปูทะเลในบ่อดิน” เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเลี้ยงปูที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของปูทะเลมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาในการเลี้ยง ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดินมีวิธีการเลี้ยงง่ายๆ ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมบ่อดิน :
1.สูบน้ำที่มีอยู่ในบ่อเดิมออกให้หมด
2.ตากแดดไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อทำการฆ่าเชื้อในบ่อ
3.โรยปูนขาวประมาณ 60 ประสอบ(เนื้อที่ 4 ไร่) ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน
4.สูบน้ำเค็มใส่ในบ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร

ขั้นตอนในการเลี้ยงปูดำ :
1.ปล่อยลูกพันธุ์ปูดำ ขนาด 1-2 ขีด จำนวน 300-400 กก. ลงไปในบ่อ
2.ให้อาหารโดยใช้ปลาสับหว่านลงไป 2 วันต่อครั้ง (ครั้งละ 20-30 กก.ในช่วงเริ่มแรก ) และเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ต้องคอยระวังอย่าให้อาหารเหลือมากนักโดยให้สังเกตอาหารจากยอที่วางไว้
3.ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือนในการเลี้ยงก็สามารถจับปูได้
4.ให้ทำการแยกปูที่ไม่ได้ขนาดและเนื้อไม่แน่นไว้ทำการเลี้ยงต่อไป

เทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน :
1.ปูทะเลที่ทำการมัดเพื่อรอจำหน่ายนั้น ให้นำไปใส่ในตะแกรง จากนั้นใช้กระสอบป่านชุบน้ำพอหมาดมาทำการปิดปากตะแกรงเพื่อไม่ให้ลมโกรก ซึ่งอาจจะทำให้ปูขาดน้ำจนตาย และใช้น้ำทะเลราดวันละ 2 ครั้ง
2.วิธีการจับปูทะเลที่ถูกต้องนั้น ห้ามจับที่ก้าม เพราะปูทะเลจะปล่อยก้ามจะทำให้เสียราคา
3.วิธีการสังเกตปูเนื้อแน่น ขายได้ราคาดี ให้กดที่จับปิ้งใต้ท้องปูดำจะแข็งแรง
4.วิธีสังเกตปูดำว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย สังเกตที่จับปิ้งใต้ท้องปู ถ้าเป็นตัวผู้จับปิ้งจะเป็นสามเหลี่ยมแหลม ถ้าเป็นปูเพศเมีย จับปิ้งจะมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์
5.ปูทะเลตัวผู้ จะสามารถจำหน่ายเป็นปูเนื้อ ส่วนปูทะเลตัวเมียให้ทำการเลี้ยงจนกว่าจะมีไข่ เพราะว่าปูไข่จะสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง

ข้อดีของการเลี้ยงปูดำในบ่อดิน :
1.การเลี้ยงและดูแลไม่ยุ่งยาก
2.ต้นทุนต่ำ
3.แข็งแรงทนทานต่อโรค อัตราการรอดสูง
4.ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น เมื่อเทียบกับการเลี้ยงในกระชังซึ่งจะใช้เวลาเลี้ยงน้อยกว่ามาก
5.จำหน่ายได้ในราคาที่ดี (ราคา 300 บาท/กิโลกรัม)
6.ตลาดมีความต้องการสูง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×