พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
ตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันถูกวิธี ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานถึง 25 ปี
07 สิงหาคม 2560
4,747
ปกติแล้วชาวสวนปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่จะตัดแต่งทางปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการตัดแต่งที่ผิดวิธี โดยการเก็บเกี่ยวผลทะลายปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มที่ผิดวิธี จะส่งผลกระทบให้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรสุกช้าลง มีทะลายเล็กลง อายุการเก็บเกี่ยวลดลง วันนี้เรามีวิธีตัดแต่งทลายปาล์มที่ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันและได้ผลผลิตดีมาฝากกัน
อาจารย์จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำเทคนิคในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มที่ถูกวิธี คือทุกครั้งเกษตรกรต้องเก็บทางปาล์มใต้ทะลายไว้อย่างน้อย 2 ทางเสมอ เพื่อเป็นทางรองทะลายและทางรับน้ำไว้เป็นทางหล่อเลี้ยงอาหารและช่วยให้ต้นปาล์มคอใหญ่ต้นอ้วนสมบูรณ์ขึ้น ถ้าไม่มีทางใต้ทะลายรองรับไว้ ผลเสียคือทะลายด้านล่างก็ดึงแหล่งอาหารจากทางด้านบนทำให้ทะลายด้านบนก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันโดยปกติอายุการเก็บเกี่ยวของปาล์มน้ำมันจะมีอายุอยู่ที่25ปีแต่ถ้าเก็บเกี่ยวผิดวิธีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 8 ปีเท่านั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายจรูญ ประดับการ
บ้านเลขที่142/2 หมู่ที่6
ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86100
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×