วัชพืช
วิธีป้องกันกำจัดวัชพืช
กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเกลือและกลีเซอร์รีน
26 พฤศจิกายน 2558
12,825
วัชพืช ที่พบในแปลงปลูกพืชมักจะเป็นประเภทที่ทนทาน ยากต่อการกำจัดทิ้ง ทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายพันธุ์ การเจริญเติบโต และ การแพร่กระจายพันธุ์ที่สูงกว่าพืชพันธุ์ที่ปลูก เนื่องจากพืชพันธุ์ที่ใชhปลูกในปัจจุบันนั้นผ่านขบวนการคัดเลือกและดัดแปลงจากมนุษญื ในด้านของการเพิ่มผลผลิตมากกว่าความคงทนอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมที่มีศัตรูและการแก่งแย่งสูงตามธรรมชาติ ดังนั้น หากพบว่ามีประชากรวัชพืชแพร่ระบาดมากในแปลงพืชปลูก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการเร่งกำจัดออกจากแปลง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันและปริมาณของผลผลิต ฉะนั้นจึงทำให้เกษตรกรจำต้องสิ้นเปลืองเงินทุนในการซื้อหาสารเคมีมากำจัดวัชพืชในแปลงนา จนกลายเป็นปัญหาเรื่องการขาดทุน หรือได้ ไม่คุ้มเสีย จึงเป็นที่มาของการคิดค้นสารอินทรีย์ ประหยัดต้นทุน ที่สามารถนำมาใช้แทนการใช้สารเคมีอย่างได้ผล ดังภูมิปัญญาของคุณพ่อศรีเทพ คชนะ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอ่างแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ใช้เกลือแกงและกลีเซอรีนเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งมีวิธีการผลิต ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์ :

1.เกลือแกงจำนวน 5 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล จำนวน 2 ลิตร

3. กลีเซอรีนที่ได้จากกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว จำนวน 2 ลิตร หรือกลีเซอรีนที่หาซื้อได้จากปั้มน้ำมันโดยทั่วไป ก็สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้

4.น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

5. ถังหมักชนิดทึบแสงแบบมีฝาปิด ขนาด 50 ลิตร

วิธีการทำ :

นำเกลือจำนวน 5 กิโลกรัม, กากน้ำตาลจำนวน 2 ลิตร, กลีเซอรีนจำนวน 2 ลิตร และน้ำเปล่า 20 ลิตรใส่ลงในถังหมัก จากนั้นคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้มิดชิดเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาในการหมัก 1 คืน จึงจะกรองเอาเฉพาะน้ำไปฉีดพ่นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร

**สูตรนี้จะไปบล็อกช่องทางการสังเคราะห์แสงและรูเปิดตามธรรมชาติของหญ้าวัชพืช จึงส่งผลทำให้หญ้าวัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารได้ และจะเริ่มเหี่ยวตายภายใน 1 สัปดาห์

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศรีเทพ คชนะ .ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอ่างแก้ว บ.คำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×