เครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเตรียมดิน
คันไถจิ๋วระเบิดดินดาน นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรายเล็ก
18 มกราคม 2559
2,608
ดินดานเกิดขึ้นที่ไหน น้ำธาตุอาหารปุ๋ยไม่สามารถซึมลงไปในดินชั้นล่างได้ ทำให้รากพืชดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้นไม่ได้ พืชไม่สามารถ เจริญเติบโตได้เต็มที่ เกษตรกรได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง...เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยในไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย
การแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องใช้วิธีการไถระเบิดดินดาน ใช้รถแทรกเตอร์กำลังสูง 70-80 แรงม้า ลากจูงคันไถสำหรับขุดเจาะดินดานให้แตกตัวออกมาเป็นดินร่วนซุย...แต่เป็นวิธีที่เหมาะกับเกษตรกรรายใหญ่มีกำลังทรัพย์สูง


"เกษตรกรรายเล็กไม่มีปัญญาจะซื้อหามาใช้ได้ และเกษตรกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีรถไถขนาดเล็ก 40-50 แรงม้า จึงทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง ปี 2555 กรมวิชาการเกษตรจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ให้ได้"แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไชยรัตน์ ส้มฉุน. 18 มกราคม 2559. "คันไถจิ๋วระเบิดดินดาน นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรายเล็ก". ไทยรัฐ.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×