เครื่องมือเกษตร
เครื่องมืออื่นๆ
เสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงไม้ผล
14 มกราคม 2559
2,199
เสวียนไม้ไผ่ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันที่ถูกลืม ซึ่งแต่โบราณนานมาจะนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในการเก็บวัสดุการเกษตรต่างๆ โดยจะสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่เป็นหลัก ปัจจุบันจัดเป็นภูมิปัญญาที่ถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ไปแล้ว ซึ่งคุณสรวิศ ดวงวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย กลับรับสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มา โดยการดัดแปลงนำเสวียนไม้ไผ่มาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาแล้ว
จากการนำเสวียนมาใช้เป็นคอกปุ๋ยหมักที่ช่วยกักเก็บเศษวัสดุหรือขยะสดจากครัวเรือนเอาไว้ แล้วปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นพืชตามธรรมชาติ โดยมีหลักการทำเสวียนดังนี้


1.ไม้ไผ่

2.มีด

3.เลื่อย

4.ค้อน
++ วิธีการทำ/นำไปใช้ ++


1. ใช้ไม้ไผ่รวก,ไผ่ซาง,หรือไผ่สีทองที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ไม้ไผ่ไม่แก่มากหรือหนุ่มจนเกินไป อายุควรประมาณ1-2 ปี

2. ตัดมาทำเสาหลักให้สูงประมาณ 1เมตร อีกส่วนหนึ่งเหลาให้เป็นเส้นพอที่จะดัดโค้งงอได้

3. จากนั้นให้กะขนาดความกว้างของเสวียน หรือจะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3เมตรตามขนาดที่ต้องการ(ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เสาจำนวนเลขคี่ เช่น 7,9,11 เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการสานไม้ไผ่และเป็นลวดลายที่สวยงาม)

4. เรียบร้อยแล้วนำหลักที่เตรียมไว้มาตอกลงดินให้ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร

5. จากนั้นนำเส้นไม้ไผ่ที่ได้มาจักสาน วนสลับกันไปให้เต็มเสาหลักที่ตอกไว้

คำแนะนำเพิ่มเติม : กรณีจะนำไปใช้กับต้นไม้ต้นเล็กหรือต้นใหญ่ ให้ไปสาเสวียนที่ต้นไม้ได้เลย โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่สามารถนำเศษใบไม้ที่ร่วงหล่น เศษพืชต่างๆใส่ทับถมลงไปให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย สร้างความชุ่มชื้น

ประโยชน์จากเสวียน : ลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหมู่บ้าน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใส่เสวียนได้ ซึ่งวิธีการทำไม่ยากนักเพียงเกษตรกรมีไม้ไผ่ ก็สามารถสร้างเสวียนรักษ์โลกได้ตามขนาดที่ต้องการและคุณสรวิศ ยังสามารถสร้างเสวียนขายในราคา 200-300 บาท เป็นรายเสริมได้ให้กลับชุมชนได้อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สรวิศ ดวงวรรณา. สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2559
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×