เครื่องมือเกษตร
เครื่องมืออื่นๆ
เสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงไม้ผล
14 มกราคม 2559
3,184
เสวียนไม้ไผ่ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันที่ถูกลืม ซึ่งแต่โบราณนานมาจะนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในการเก็บวัสดุการเกษตรต่างๆ โดยจะสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่เป็นหลัก ปัจจุบันจัดเป็นภูมิปัญญาที่ถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ไปแล้ว ซึ่งคุณสรวิศ ดวงวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย กลับรับสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มา โดยการดัดแปลงนำเสวียนไม้ไผ่มาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาแล้ว
จากการนำเสวียนมาใช้เป็นคอกปุ๋ยหมักที่ช่วยกักเก็บเศษวัสดุหรือขยะสดจากครัวเรือนเอาไว้ แล้วปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นพืชตามธรรมชาติ โดยมีหลักการทำเสวียนดังนี้


1.ไม้ไผ่

2.มีด

3.เลื่อย

4.ค้อน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สรวิศ ดวงวรรณา. สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2559
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×