สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
10 พฤษภาคม 2559
3,363
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
.
วัสดุ-อุปกรณ์ :

1. กล้วยดิบ 1 กก.
2. ผลหมากดิบ 1 กก.
3. เปลือกมังคุด 1 กก.
4. หัวว่านน้ำ 1 กก.
5. น้ำ 20 ลิตร
6. ถังหมักขนาด 50 ลิตรแบบมีฝาปิด 1 ใบ

**หากไม่สามารถหาตามสูตรได้ ให้ประยุกต์ใช้พืชอื่นที่มีรสฝาดแทน

ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยให้พืชต้นที่เหลือรอดพ้นจากการถูกคุกคามของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่า เกษตรกรจำต้องเร่งปรับสภาพดินในสวนให้เป็นกลาง แล้วฉีดสารเคมีคลุมเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ควบคู่ไปด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับคุณสมเดช สง่าแสง ที่จัดการกับโรครากเน่า-โคนเน่าในพืชปลูกต่างออกไป ด้วยวิธีการนำน้ำหมักจากพืชสมุนไพรรสฝาดเข้ามากำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้

ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยให้พืชต้นที่เหลือรอดพ้นจากการถูกคุกคามของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่า เกษตรกรจำต้องเร่งปรับสภาพดินในสวนให้เป็นกลาง แล้วฉีดสารเคมีคลุมเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ควบคู่ไปด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับคุณสมเดช สง่าแสง ที่จัดการกับโรครากเน่า-โคนเน่าในพืชปลูกต่างออกไป ด้วยวิธีการนำน้ำหมักจากพืชสมุนไพรรสฝาดเข้ามากำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้ผลลัพธ์ที่ได้ : ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดและควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าได้ดี โดยเฉพาะ โรครากนเน่าในพืชผัก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ เช่น ราน้ำค้าง ใบจุด ได้อีกด้วยเรื่อง/ภาพโดย : รักบ้านเกิด
กล้วยดิบ ชนิดใดก็ได้
เปลือกหรือผลมังคุด
ผลไม้รสฝาดชนิดอื่นๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมเดช สง่าแสง หมู่ที่9 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.หวัดลพบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×