โรคพืช
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
พิชิตโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง แบบไม่ต้องใช้สารเคมี ได้ผลดี 100%
28 ธันวาคม 2559
38,030
โรคราน้ำค้างมีสาเหตุจากมาจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis พบพืชมีอาการของโรคมากช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง อากาศหนาว มีน้ำค้างลงจัด และฝนตกชุก แพร่ระบาดมากในหน้าฝนและหนาว เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคราน้ำค้างสามารถแพร่ระบาดได้ดีโดย ลม น้ำฝน เครื่องมือทางการเกษตร และ การเคลื่อนย้ายพืชปลูกและสามารถมีชีวิตอยู่ข้ามปีได้ จากการอาศัยในดินและซากพืชหรือเมล็ดพันธุ์ ที่เคยมีประวัติการแพร่ระบาดมาก่อน เชื้อราสาเหตุโรคพืชเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 4-24 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทนต่อแสงแดดจัด หากเข้าทำลายพืชปลูกจะสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดกับพืชได้ โดยจะทำให้ผลผลิตพืชลดลง หากเป็นมากพืชอาจเหี่ยวแห้งตายในที่สุด
อาการของโรคราน้ำค้างที่เกิดกับใบอ่อน/ต้นอ่อน
ภาพ :เทพมงคลฟาร์ม
การปลูกพืชตระกูลแตง ไม่ว่าจะเป็น แตงกวา แตงโม แตงไท แคนตาลูป เมล่อน บวบ ฟัก แฟง ฟักทอง ฯลฯ มักหนีไม่พ้นโรคนี้ เกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง ควรมีการดูแลใส่ใจพืชปลูกเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง หรือ มีหมอกลงจัด หากพบควรเร่งป้องกันกำจัดโดยเร็วไว เพราะโรคจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้แก่พืชได้ 100%

ลักษณะอาการของโรค :

จะพบกลุ่มของเชื้อราเป็นผงสีขาวหรือสีเทาบนใบ ต่อมาด้านหลังใบจะเกิดแผลสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แผลค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ขอบไม่แน่นอน ถ้าเป็นรุนแรง แผลจะมีจำนวนมาก ใบจะเหลือง และแห้งตาย ใบที่อยู่ตอนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อนแล้วลามไปยังใบที่สูงกว่า ด้านบนในต้นอ่อนจะเริ่มมีแผลสีเหลืองที่ใบเลี้ยง และมักจะหลุดร่วงไป อาจมีขนาดเล็กถึงใหญ่

แผลมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเห็นได้ชัดเจน
ใบแตงกวาที่เป็นโรคราน้ำค้าง
ภาพ : http://www.omafra.gov.on.ca
ผลแตงกวาที่เป็นโรคราน้ำค้าง
ภาพ : http://www.sator4u.com

กลุ่มของเชื้อราเป็นผงสีขาวหรือสีเทาบนใบ
ภาพ : http://www.extension.umn.edu

เทคนิคพิชิตโรคราน้ำค้างแบบไม่ใช้สารเคมี : เป็นหลักการของคุณสมปอง ฉิมดำ เกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ได้แนะวิธีการป้องกันโรคราน้ำค้างในพืชปลูก ซึ่งสามารถทำได้โดยการรดน้ำพืชจากส่วนบนของทรงพุ่มลงด้านล่างของลำต้น หรือ ที่เรียกกันว่า ล้างใบพืช ในช่วงเช้า ควบคู่ไปกับการให้น้ำ เพื่อเป็นการล้างน้ำค้างออกจากใบพืช โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น หรือ น้ำค้างลงจัด


หลังล้างใบพืชแล้วควรฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 12 ลิตร ฉีดพ่นจากบนลงล่าง คลุมให้ทั่วทรงพุ่มของพืช ทุกๆ 7-10 วัน เพียงเท่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหาโรคราน้ำค้างที่เข้ามารบกวนพืชปลูกได้แล้ว


ซึ่งคุณสมปองการันตีว่า วิธีนี้ใช้กับพืชตระกูลแตงและพืชผักอื่นๆ แล้วได้ผลดีมาก เมื่อปฏิบัติเป็นประจำแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคราน้ำค้างมารบกวนพืชปลูกได้อีก

อาการด้านหลังใบ
ภาพ : http://www.omafra.gov.on.ca
อาการบนใบ
ภาพ : http://www.omafra.gov.on.ca
อาการของโรคระยะรุนแรง
ภาพ : http://www.extension.umn
เรียบเรียงโดย : มินยดา อนุกานนท์ Web Content Editor
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- สมปอง ฉิมดำ บ้านเล่นที่ 30 หมู่ที่ 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
-โรคราน้ำค้าง ใน คลีนิกพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรร์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://forecast.doae.go.th/web/onion/253-disease-of-onion/1232-peronospora-destructor.html
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×